SMS-kampanje

Vår meldingsfunksjon kan kobles rett til SMS. Skoolers meldingsverktøy med SMS forenkler kommunikasjon mellom skole og hjem og lar deg raskt og enkelt varsle eller informere foresatte, elever og lærere. Mange ønsker å kunne sende meldinger som SMS ved viktige budskaper og kriser-men ellers også bruke vår forbedrede meldingstjeneste. Benytt deg av vår kampanje ut […]

Skooler og EasyCorrect kunngjør nytt partnerskap

Moss, Norge, 2. desember, 2020 Spennende nyhet! Fra desember 2020 vil alle Skooler institusjoner og lærere kunne spare betydelig med tid når de gir feedback på skriftlige innleveringer, samtidig som elevene motiveres til å jobbe med tilbakemeldinger på en ny og strukturert måte. Vi lanserer et nytt feedback & vurderingsverktøy, som er utviklet i samarbeid […]

Få oversikt i en fei, Skooler IUP er laget for å hjelpe deg…

Oppgaver og vurderinger er mye mer enn bare resultat av læring, de er integrert i selve læringsprosessen. Med god vurderingspraksis og riktige verktøy, kan arbeidet med å forberede utviklingssamtaler og holde oversikt over elevens fremgang bli enklere. Samtidig kan det å bruke de riktige verktøyene smartere, gjøre kommunikasjonen og informasjonsflyten med elever og foreldre bedre. […]

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva som skjer i klasserommet, og legger til rette for at læreren kan dokumentere fremgang og […]