SKOOLER Superbruker

3 3

Få grunnleggende kunnskap om Office 365, OneDrive, OneNote klassenotatblokk og Teams.

2 1

Lær når og hvordan du skal bruke OneNote Klassenotatblokk og Teams i din undervisnings- og vurderingspraksis.

1 2

Bli en ressurs i verktøyet Oppgaver og vurderinger. Lær hvordan du introduserer kurset for dine kollegaer ved skolen.

Dette kurset vil gi deg ytterligere kunnskap om hvordan du skal bruke Skooler og Office 365 for best mulig læringsutbytte. Kurset er laget for å gjøre deg til en superbruker av Office 365 og Skooler-verktøy slik at du kan være en støtte for andre lærere på skolen. Du vil lære hvordan du kan innføre en kultur for å ta i bruk digitale verktøy og hvordan du best kan lede og hjelpe andre i bruken av Office 365 og Skooler.

superbruker bulletpoints 1

Kursinnhold

Dag 1

  • Introduksjon til Skooler
  • Office 365 og Skooler
  • OneDrive
  • OneNote klassenotatblokk

Dag 2

  • Oppgaver og innleveringer
  • Andre Skoolerverktøy
  • Microsoft Teams integrasjon med Skooler
  • Introduksjon av Skooler Academy