Om SKOOLER

Vår visjon er å gjøre skolehverdagen enklere for elever, foreldre, lærere og skoleledere.

 

I 2016 så grunnleggeren av Skooler, Tor Ove Henriksen, at utdanningssektoren manglet en løsning som fullt ut intergrerte verktøy for pedagogiske gjøremål med produktivitets- og samarbeidsverkøyene til Microsoft. Tor Ove så muligheten til å utvikle en LMS-løsning som både kunne modernisere, forenkle og engasjere. Skooler har siden vokst til å bli det markedsledende LMS`et som er intergrert med Office 365 i Skandinavia.

I 2017 flyttet Tor Ove til Seattle for å lede Skoolers satsning i USA og for å kunne jobbe tettere med Microsoft Education.

Hovedkontoret til Skooler ligger fortsatt i Moss og både der og i Seattle jobber vi for å sikre økt læringsutbytte gjennom teknologi som elever, lærere og foreldre kan bruke hver dag.

Ledelse

Ansatte