Skole-hjem samarbeid

Man kan ikke alltid være sikker på at det man deler ut eller muntlig informerer elevene om, blir videreformidlet til foresatte. Foresatte vet dermed ikke hvilken informasjon de har gått glipp av, og læreren kan miste kontrollen ved manglende tilbakemeldinger. Å sende informasjon og beskjeder via e-post kan hjelpe noe, men det blir fort lite oversiktlig.

Hvordan bruke Skooler til skole-hjem samarbeid?
Skooler forenkler kommunikasjonen med foresatte. Dermed kan du spare tid, noe vi tror er veldig nyttig i en travel hverdag med mange elever og foresatte som skal holdes informert.
Her viser vi deg fem måter Skooler kan bidra til skole-hjem informasjon.

1. Foresatte kan se informasjon fra skolen i Skoolers foresattportal
Skooler gir deg mulighet til å enkelt dele informasjon, vurderinger, meldinger, planer, og så videre med foresatte. Det du publiserer til foresatte i Skooler, dukker automatisk opp i foresattportalen.
Foresatte vil for eksempel se informasjon om følgende:

• Oppgaver: Når oppgaver blir opprettet, kan foresatte se tema og frist i foresattportalen. Foresatte kan også se de vurderingene du sender tilbake til eleven. Dette gjør at foresatte kan følge med på oppgavene eleven får og hvordan det gikk.
• Individuelle Utviklingplaner (IUP): Hvis du bruker Skoolers verktøy IUP, vil vurderingene dine vises også der. Informasjonen blir samlet sammen til en rapport som viser elevens progresjon og nivå i faget. Foresatte får tilgang til denne informasjonen i foresattportalen.
• Ukeplaner og andre planer du distribuerer fra Skooler vil vises i foresattportalen.

2. Send påmeldinger og informasjon til foresatte og få en fin oversikt over tilbakemeldingene.
Du kan såklart bruke e-post klienten til å sende meldinger til foresatte, for Skooler er jo bygget inne i Office 365. Men Skooler har også laget et verktøy som vil gjøre det enda enklere for deg å samle svar og få oversikt over dine sendte meldinger. Meldingene du sender vil foresatte kunne se i foresattportalen.

Som du ser av bildet, kan du som lærer følge med på svarene som blir gitt av de foresatte. Dette kan forenkle påmeldinger og andre beskjeder hvor du trenger respons. Du skriver selv inn hva svaralternativene skal være. Og ikke minst kan det spare tid ved at du får en ryddig og oversiktlig liste over hvem som har svart hva. Du kan også velge å sende informasjon uten svaralternativer. Det er opp til deg. Det kan jo være at du vil sende ut et dokument eller lignende, så meldinger kan være et lurt sted å gjøre dette i fra.

3. Publiser informasjon til kalenderen
Kalenderen gir foresatte et raskt overblikk over hva som skjer på skolen og hvilke oppgaver og hvilke planer eleven skal jobbe med. Som lærer kan du dele dine ukeplaner og andre planer for å synliggjøre hva elevene skal jobbe med denne uken. Når foresatte trykker på planen fra kalenderen vil de se innholdet, filene, vedleggene og de tilknyttede kompetansemålene.

4. Del innhold fra elevboken og fagbiblioteket i OneNote klassenotatblokk med foresatte
Bruker dere OneNote klassenotablokk mye? Da kan du dele innholdet med foresatte direkte fra Skooler.
Skooler har et eget verktøy som lar deg publisere elevboken, innholdsbiblioteket eller begge til foresatte. Foresatte får se innholdet med «kun lese»-rettighet.

Foresatte vil få tilgang til innholdet via foresattportalen, dette gir de mulighet til å sette seg enda mer inn i hva elevene jobber med på skolen.

5. Skoolers app for foresatte
Skoolers app for foresatte er tilgjengelig på mobil for Android og iOS telefoner. Med appen på telefonen har foresatte enkel tilgang til informasjon som meldinger, ukeplaner, planer, oppgaver, vurdering med mere. De kan også velge å få push-varsel når det er lagt inn noe nytt fra skolen. På denne måten blir det enda enklere å følge med.

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Kommunikasjonen mellom skolen og foresatte er viktig både for informasjon, tilbakemeldinger og for å gjøre det lettere for foresatte å holde seg oppdatert på sitt barns skolehverdag. Ved å bruke Skoolers verktøy og meldingstjenester hjelper du foresatte med å følge med og vite hva som foregår på skolen.