Skooler LMS – skapat för lärare

Digitalisera

Skooler erbjuder digitala verktyg som på ett smart sätt berikar ditt klassrum och ger dig som lärare fler pedagogiska verktyg. Integrationen med Office 365 säkerställer att lösningen är modern, stabil och relevant för framtiden.

Skooler är helt integrerat med Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint och OneNote. Du kan exempelvis göra bedömningar i Word, dela planeringar i OneNote och skicka meddelanden till föräldrar i Teams.

Startsidan

På startsidan får du överblick över dina planeringar, utdelade uppgifter, meddelanden och skolkalendern – tillsammans med snabblänkar till alla Officeverktyg och tredjepartsprodukter. Som mentor har du även koll på dina elever och deras studieresultat.

Planering

En planering i Skooler kan vara allt från ett enkelt veckobrev till en pedagogisk temaplanering för ett givet centralt innehåll. Planeringen kan innehålla resurser, länkar, dokument och multimedia samt kopplas till tillhörande uppgifter. Du bestämmer själv hur formell du vill vara. Alla planeringar samlas överskådligt för elever och föräldrar så att de enkelt har tillgång till allt kursmaterial: i skolan, på distans och i hemmet.

Uppgifter & bedömning

Skapa inlämningsuppgifter i Word, ge eleverna digitala prov, planera och dokumentera läxförhör och redovisningar – alla uppgifter utförs och hanteras direkt i Office 365 och aviseras i skolkalendern och via mejl. I Skooler kan du välja på flera typer av bedömningar, t ex gradering, betyg, matris, godkänd och fritext. Elever kan självskatta sig, kamratbedöma varandra och göra gruppinlämningar. Lärare kan sambedöma uppgifter och utforma lokala formativa matriser. I Skooler har man många möjligheter och stor pedagogisk frihet.

Plagiatkontroll

Skoolers inlämningsverktyg stödjer plagiatkontroll mot Urkund, vilket har en kontrollerande och preventiv verkan. Med ett enkelt knapptryck väljer du om uppsatsen skall skickas till Urkund och analysen visas direkt i Skooler/Teams. Urkund är dessutom en trygghet för eleven eftersom allt analyserat material blir svårt att plagiera av andra utan att det upptäcks.

Mentorskap

Som mentor har du full koll på dina elevers studiesituation i alla kurser. Du kan skriva omdömen för alla dina kurser i samma vy, t ex vid en klasskonferens. Dina elevers nulägesöversikter tjänar som underlag inför utvecklingssamtalet, som du dokumenterar i Skoolers IUP-verktyg. Alla utvecklingsplaner och nulägen arkiveras över tid, så att du kan följa elevens studieutveckling under hela skoltiden.

Kommunikation

Kommunicera med vårdnadshavare direkt i Skooler, enskilt eller till hela klass- och kursgrupper – med arkivering enligt GDPR. Bifoga resurser och begär läskvitto, eller kräv annan respons, t ex bekräftelser eller med flervalsfrågor. Du kan även välja att fortsätta kommunikationen med vanliga e-postmeddelanden eller med snabbmeddelanden (chat).

Svensk läroplan

Skooler är väl förberett för svensk läroplan: förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan. Planera centralt innehåll och gör bedömningar utifrån förmågor och kunskapskrav samt skriv omdömen och dokumentera utvecklingssamtal (IUP). I Förskolan arbetar du istället med mål, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. Läroplansdata för alla nationella skolformer finns redan inlästa i Skooler, med möjlighet att anpassa lokalt per skola.