Göteborgs Högre Samskola

Samskolan Stora

Göteborgs Högre Samskola (Samskolan) är en friskola med ca 1500 elever, från förskola till gymnasium. Samskolan har samarbetat med Skooler sedan 2016, med målsättningen att hitta en röd IKT-tråd för alla skolstadier.

För att lyckas med digitaliseringsuppdraget inom svensk skola stod det naturliga valet för Samskolan mellan Google och Microsoft. Eleverna är vana vid molnlösningar för kommunikation och lagringsutrymme, så traditionella ”skolsystem” kändes omoderna. När Samskolan av en slump kom i kontakt med Skooler i december 2015 och fick möjlighet att delta i ett pilotprojekt för Office 365 blev valet enkelt.

JON2646 red2

”Vi ville erbjuda lärare och elever pedagogiska verktyg i Office 365, så att de kunde planera, kommunicera och arbeta med uppgifter direkt i Word, Powerpoint och OneNote. Skolkalendern skulle finnas i Outlook, med schema, skolinfo, prov och läxor – tillgängligt i mobilen och på datorn. Vårdnadshavare efterfrågade att få allt skolrelaterat samlat på samma ställe, i en mobilapp. Och lärare ville ha en modern plattform (TEAMS) för intern kommunikation och elevsamverkan.”

Jon Ohlsson, IKT-samordnare och gymnasielärare

Samskolan har i drygt tre år samarbetat med Skooler och gett feedback på hur man kan planera centralt innehåll, skriva flexibla omdömen, bedöma förmågor (kunskapskrav) och dokumentera utvecklingssamtal (IUP). Skooler stödjer svensk läroplan OOTB. Samtidigt har Skooler stora frihetsgrader för lärare och skolor att själv bestämma nivån av formalisering och styrning. Det kan även handla om ren formativ återkoppling, med smilies eller lokala rubrics.

JON2615 red

”Med Office 365 och Skooler får eleverna hjälp med att strukturera upp sitt skolarbete och de lär sig samtidigt att arbeta med program som de har nytta av i framtiden. Jag som lärare får möjlighet att under lektionstid dokumentera lektionsarbetet och göra bedömningar. Som skola når vi samtidigt de digitala mål och riktlinjer som skolverket satt utan att ha separata IT-kurser eftersom verktygen i Office 365 används i det dagliga arbetet.

Den kommunikation om lektionsarbetet som jag för med elever kan även nås av vårdnadshavare vilket skapar en tydlighet och en delaktighet hos vårdnadshavarna detta leder i sin tur till färre frågor, mail och telefonsamtal.  Dokumentationen i Skooler hjälper mig som klassföreståndare vid utvecklingssamtal och handledning då jag enkelt får en överblick över alla mina elevers skolarbete och utvecklingsmål.”

Andreas Wassberg, IKT-pedagog och högstadielärare

Samskolan planerar att använda Office 365 och Skooler även för sin förskoleverksamhet, med fokus på Skoolers mobilappar. Förskolans pedagoger behöver kunna registrera när barn lämnas/hämtas ute på skolgården, och de vill kunna dokumentera och skapa bildalbum med sin mobil direkt i barngruppen. Och vårdnadshavare vill få snabb återkoppling kring dagens aktiviteter. Pedagogerna behöver även Skoolers mer formella verktyg för att göra pedagogisk dokumentation och intern planering.

”Skooler skall lösa för det formella uppdraget, men inte tvinga in skolan i en speciell arbetsmetodik. Och det måste alltid gå att stadieanpassa – det är skillnad på förskolan, grundskolan och gymnasiet.”

Frida Grimfledt, IKT-pedagog och lågstadielärare
Samskolan lilla