SKOOLER Blog

Norska skolan i London

Norska skolan i London har sedan 1982 erbjudit grundskoleundervisning för elever mellan 6 och 16 år. Belägen i ett charmigt område i Wimbledon, söder om London, ger friskolan en säker och stimulerande studiemiljö i “norsk stil” – med hela London som ett klassrum. Skolan har en krävande läroplan och fokuserar på elevens individuella utveckling. Med…

> Läs mer

Göteborgs Högre Samskola

Göteborgs Högre Samskola (Samskolan) är en friskola med ca 1500 elever, från förskola till gymnasium. Samskolan har samarbetat med Skooler sedan 2016, med målsättningen att hitta en röd IKT-tråd för alla skolstadier. För att lyckas med digitaliseringsuppdraget inom svensk skola stod det naturliga valet för Samskolan mellan Google och Microsoft. Eleverna är vana vid molnlösningar…

> Läs mer

The power of gamification in learning

For parents who are concerned that their children spend too much time playing video games, there may be a silver lining. Video games offer many benefits that can be applied to education that can help students improve their performance in school and learn important skills. The idea behind gamification in learning is threefold: 1. Improves…

> Läs mer