Virksomhetens hukommelse

Skooler Arkiv

Overhold arkivloven på en rask, effektiv og forsvarlig måte. Med vår Noark 5 godkjente arkiveringsløsning sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

Skooler tilbyr i samarbeid med Documaster en frittstående og uavhengig arkivkjerne som samler all viktig dokumentasjon på ett sted – sømløst integrert i Skooler.

 • Ingen etableringskostnader
 • Noark 5 godkjent
 • Ferdig integrert i Skooler
 • Ett-trykks arkivering
 • Elektronisk signering for foresatte
 • Kunden eier sine data
 • Bransjeledende søk og gjenfinning
 • Enkel eksport av uttrekk
 • Fleksibel arkivstruktur
 • Sikker tilgangsstyring
 • Skjerming av arkivmateriale unntatt offentlighet

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.

    

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@dev.skooler.com

www.skooler.com