Vi gjør Office 365
til et fullverdig LMS

MODERNISERE

Moderniser arbeidsflyt, effektiviser prosesser og legg til rette for samarbeid i skolen.

ENGASJERE

Engasjer lærere, elever og foresatte med brukervennlige verktøy tilgjengelig på alle plattformer.

GI MULIGHET

Gi dine ansatte muligheten til å bruke nyskapende og moderne teknologi for å effektivisere skolehverdagen.

VELKOMMEN TIL SKOOLER

MODERNISERE

Skoolers digitale verktøy hjelper deg med å utnytte teknologi i undervisning- og læringsmiljøet, for å effektivisere arbeidsflyten i daglige oppgaver og øke samarbeidet i skolen. Skooler bidrar til en effektiv arbeidsdag og et papirløst klasserom ved bruk av de ulike verktøyene. 

ENGASJERE

Skooler, intergrert med Office 365, gjør det enklere for lærere å utføre daglige oppgaver. Skooler omfatter også teknologiske løsninger for foresatte og gir oversikt og mulighet for oppfølging av eleven.

GI MULIGHET

Skoolers moderne læringsplatform reduserer duplisering av oppgaver, senker kostnader og tilbyr status og rapporter. Skooler er intergrert som en del av Office 365, og gir støtte i arbeid knyttet til ledelse, planlegging, oppfølging og vurdering.