Skolene i Våler

Valer

Våler-skolene består av Våk barneskole, Svinndal barneskole og Kirkebygden barne- og ungdomsskole.

I mer enn et tiår brukte Våler-skolene Fronter som læringsplattform, som i begynnelsen var et tilfredsstillende verktøy i forhold til deres behov. Men ettersom skolens behov innen teknologi økte, fant de ut at den gamle plattformen ikke lenger tilbød funksjonene de ønsket. De så etter et LMS (Learning Management System) som ville være mer brukervennlig, samarbeide med Office 365 og kunne lett integreres med den nye administrasjonsprogramvaren. Våler-skolene ville også ha et verktøy der elevene, lærerne og personalet kunne bruke kjente Office 365-applikasjoner i deres daglige arbeid. De valgte Skooler!

Siden Skooler og Office 365 ble tatt i bruk i 2017, har undervisning og læring blitt bedre på de tre Våler-skolene på en rekke forskjellige måter – fra hvordan lærere deler informasjon til hvordan elevene fullfører oppgavene sine. Foresatte er mer opptatt av å følge opp sine barn, og bruker aktivt Skooler Parent-appen for å holde seg oppdatert på oppgaver, karakterer og skoleaktiviteter.

«Elevene våre har blitt mer komfortable med å bruke digitale verktøy på skolen. Når vi bruker notatblokker fra OneNote, kan vi enkelt dele undervisningsoppleggene, oppgavene, leksjonsplanene våre og relevante ressurser med elevene, sammen med innhold om hva de skal lære, hvorfor det er viktig og instruksjoner for hvordan de skal gjøre arbeidet. Og alle elever kan få tilgang til denne informasjonen uansett om de er til stede på skolen eller ikke

Vigdis Myhre, Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Hvordan har Skooler gjort en forskjell?

All viktig informasjon på ett sted. Skooler kombinerer de administrative funksjonene i et  læringsstyringssystem med brukervennlige og lett tilgjengelige funksjonene i Office 365.

«Det er veldig effektivt å ha alt tilgjengelig på et sted. Når vi er logget inn, har vi alle verktøyene fra Skooler, Microsoft og våre digitale ressurser tydelig og lett tilgjengelig på Skoolers instrumentpanel

Ole Petter Jacobsen, Svinndal barneskole

Filer i skyen muliggjør tilgang fra hvor som helst og hvilken som helst enhet. Våler-skolene brukte opprinnelig SharePoint til fillagring og deling i skyen. Høsten 2019 vil skolene begynne å bruke Teams, som gir enda større fleksibilitet, filstruktur, skylagring, delings- og samarbeidsfunksjoner på tvers av programvareplattformer og enheter.

Mer tid til å undervise. Skooler forenkler lærernes hverdag. Mulighet til raskt og enkelt å få tilgang til og dele informasjon, timeplaner og ressurser med andre lærere, ansatte, elever og foresatte gjør det lettere å håndtere de administrative aspektene ved arbeidet. Skooler gir lærerne mer tid til å fokusere på undervisningen.

Å bygge digital kompetanse. Skooler og Office 365 skapte muligheter for å bygge digitale ferdigheter for både lærere og elever. For eksempel kan OneNote brukes som en interaktiv, digital tavle der lærere kan dele informasjon på unike og kreative måter. Elevene bygger viktige ferdigheter de senere kan bruke i arbeidslivet.

Samarbeid forbedrer læring. Skooler og Office 365 gjør det lettere for elevene å samarbeide om prosjekter. Enten de bruker OneNote for å samle og sammenstille forskning, Word for å skrive en teamrapport eller PowerPoint eller Sway for å lage en presentasjon, kan elevene jobbe med klassekameratene på gruppeprosjekter og oppgaver. Alt det er mulig i de skybaserte verktøyene.

Elevene oppnår mer fordi de er engasjerte. Våler-skolene har funnet ut at elever er mer positive til skolearbeidet når de bruker digitale verktøy, og har muligheten til å samhandle med klassekameratene både på skolen og hjemmefra. Elevene har mange oppgaver, men jobber nå mer effektivt og kreativt. For eksempel bruker elever på barneskolen nå Office-apper på sine iPader for å lage bøker, filmer, presentasjoner og multimodale dokumenter.

Et mer inkluderende klasserom. Verktøyene i Skooler er veldig fleksible og gjør det mye lettere å lage oppgaver. Spesielle funksjoner i Office 365 hjelper til for elever som har funksjonshemninger, og gjør det lettere for lærerne å tilpasse oppgaver og programmer til behovene til enkeltelever.

En sikker plattform for læring og deling. Med Skooler har kommunen innført tofaktorautentisering, noe som sikrer at informasjon om skole og elever er ivaretatt.