Office 365 och Skooler
– en modern LMS

MODERNISERA

Modernisera utbildnings- och lärandemiljön på skolan – digitalisera kommunikation, uppgifter och kollegialt samarbete.

ENGAGERA

Engagera lärare, elever och vårdnadshavare på skolan – gör skillnad med relevanta digitala verktyg.

UTVECKLA

Utveckla skolan med kreativ och användarvänlig teknologi – låt utbildning och lärande hamna i fokus.

VÄLKOMMEN TILL SKOOLER

Med Skooler och Office 365 integreras teknik i skolan på ett enkelt och smart sätt. Lärare, elever och vårdnadshavare får en komplett lösning för digitalt skolarbete – med fullt stöd för svensk läroplan.

Skooler och Office 365 – en modern LMS för framtiden!

MODERNISERA

Skoolers digitala verktyg hjälper till att modernisera och integrera teknik i skolan – förenkla dagliga arbetsuppgifter, effektivisera kommunikation både internt och med vårdnadshavare, uppmuntra kollegialt samarbete och digitalisera klassrummet. Lärare, elever och vårdnadshavare arbetar tillsammans i Skooler kring elevernas kunskapsutveckling, som en del av det dagliga skolarbetet.

ENGAGERA

Med Skooler och Office 365 uppmuntras personal och lärare att utveckla sin IKT-kompetens – det känns meningsfullt och engagerande med relevanta digitala verktyg i skolan. Jobbet blir gjort effektivare med fokus på mer pedagogisk användning. Eleverna får använda Office 365 direkt i skolarbetet och vårdnadshavare upplever ett ökat och mer varierat informationsflöde kring elevens studiesituation, vilket säkerställer att både elev och hem involveras i skolan.

UTVECKLA

Skooler tillsammans med Office 365 ger skolan ett pedagogiskt och administrativt övertag, för att undvika dubbelarbete, minska kostnader och etablera framtidsrelevant kompetens. Skooler blir den viktigaste appen i Office 365 och skolans naturliga partner inom utbildning. Låt lärare och elever arbeta i Word, Excel och PowerPoint (som de är vana att arbeta med sedan tidigare), kommunicera i Teams och låt Skooler komplettera med pedagogiska verktyg.

Varför Skooler?

”Som lärare behöver jag planera och genomföra undervisningen, bedöma elevarbeten och följa upp kunskapsutvecklingen samt uppdatera individuella utvecklingsplaner. Utöver detta behöver jag följa upp närvaro, kommunicera med föräldrarna och genomföra utvecklingssamtal. Skooler reducerar tiden som jag behöver lägga på detta till ett minimum!”

Med Skooler blir det både enkelt och kreativt att arbeta som lärare.

”Som skolledare behöver jag ha kontroll på elevernas kontinuerliga kunskapsutveckling och måluppfyllelse till stöd för skolans systematiska kvalitetsarbete. Jag behöver en effektiv och transparent kommunikationskanal mellan hem och skola och jag behöver ett gemensamt verktyg för
internkommunikation och samarbete.”

I Skooler kombineras det administrativa med det pedagogiska.

”Som förälder vill jag kunna se vilka läxor mina barn har och följa hur det går för dem i skolan så att jag kan stötta och
hjälpa. Jag vill även kunna följa deras närvaro och rapporter om kunskapsutvecklingen. Jag vill få påminnelser om föräldramöten och boka in utvecklingssamtal – allt direkt i mobilen.”

I Skooler får föräldrar koll på barnets studiesituation.

”Som elev behöver jag kunna se vilka planeringar, uppgifter och läxor jag har fått och lämna in dem samt se mina resultat
och bedömningar. Jag behöver även hålla mig uppdaterad och kunna samarbeta med mina lärare och mina klasskamrater. Jag kan arbeta online när jag vill, var jag vill – på en dator, läsplatta eller i mobilen.”

Skooler låter eleverna göra skolarbetet i molnet.