Sortland Ungdomsskole

Sortland

På Sortland Ungdomsskole går det ca. 330 elever fra 8. til 10. klasse. Den moderne skolen som åpnet i 2011, har klasserom utstyrt med digitale og interaktive tavler, samt velutstyrte datarom. Skolen byttet nylig til Skooler, som er integrert med Office 365, og teknologien brukes på hele skolen.

Hvordan har Skooler gjort en forskjell?

Elevene lærer applikasjoner de vil kunne bruke i arbeidslivet. Introduksjon av Skooler og Office 365 var en gyllen mulighet til å lære elevene hvordan de bruker kjente programmer som OneNote, Word, Excel og PowerPoint for å lage og presentere oppgaver samtidig som de opparbeider seg ferdigheter de ville kunne bruke senere i arbeidslivet.

Flere muligheter for kreativitet. Skooler og Office 365 gir elevene verktøy de kan bruke til skolearbeidet sitt. Elevene finner nye kreative måter å bruke applikasjonene til oppgavene sine.

Bedre verktøy for samarbeid. Sortland har nettopp begynt å bruke Microsoft Teams blant små grupper for å dele informasjon og samarbeid. I planene ligger det å bruke Microsoft Teams mer i fremtiden.

Flere engasjerte foresatte. Skooler Foresattportal og Skooler Parent-appen gir foresatte en enklere og bedre måte å kunne følge barnets læring til enhver tid, og til å få status og innblikk i planer, oppgaver og vurderinger. Dette gir en større mulighet til å følge fremgangen og forbedre barnets læring i hverdagen.

Et sikkert, fleksibelt LMS. Skooler gir skolen et sikkert og fullverdige LMS.  Den sikrer et bredt spekter av verktøy som elever, lærere og foresatte kan bruke.

Det er lettere å gi tilbakemeldinger til elevene, både underveis i arbeidet, og som sluttvurdering. Mindre kopiering av oppgaver er påkrevd, siden arbeidsark kan legges ut i klassenotatblokken. Foresatte har også bedre innsikt i elevenes oppgaver og vurderinger.”

Randi Mogstad, lærer og Skooler-superbruker Sortland Ungdomsskole