Om SKOOLER

Conexus startades år 2000 med målsättningen att teknologi skulle kunna användas i större utsträckning inom skola – som stöd för inlärning och uppföljning av elevernas kunskaper.

Vår vision är att varje elev skall uppnå sin fulla potential!

I dag är Conexus världsledande på utbildningssystem. Våra digitala inlärningsprodukter ger skolan, och skolans pedagoger, moderna arbetsverktyg – med fokus på en bättre inlärningprocess för eleverna. Eller enklare uttryckt: vi hjälper lärarna att hjälpa eleverna.

Conexus erbjuder dessutom kraftfulla administrativa verktyg för analys, statistik och uppföljning.

Vår vision är att förenkla skolvardagen för elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare!

Lärplattformen Skooler startades 2016 av Tor Ove Henriksen – digitalisering skulle bli en naturlig del av skolans vardag.

Tor Ove ville modernisera skolan, och erbjuda enkla och engagerande digitala verktyg.

Skooler är idag Nordens ledande lärplattform för Microsoft 365.

Kontakta oss