Header About

Om SKOOLER

Conexus ble startet i år 2000 ut fra en tanke om at teknologi i større grad kunne tas i bruk for å bedre kvaliteten i læring og oppfølging av elevene. Siden den gang har Conexus utviklet et unikt fokus på læringsanalyse, innhold og prosesser for læring og utvikling.

Vår visjon er å bidra til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensiale.

I dag er Conexus verdensledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven. Conexus tilbyr løsninger for innsikt, identifisering, oppfølging gjennom elevdata.

logo conexus 2021 black

Vår visjon er å gjøre skolehverdagen enklere for elever, foreldre, lærere og skoleledere!

I 2016 så grunnleggeren av Skooler, Tor Ove Henriksen, at utdanningssektoren manglet en løsning som fullt ut integrerte verktøy for pedagogiske gjøremål med produktivitets- og samarbeidsverktøyene til Microsoft.

Med læringsverktøy integrert i Microsoft 365 har Skooler siden etablert seg godt i utdanningssektoren i Scandinavia.

Kontakt oss