Om Oss

I 2016 så grunnleggeren av Skooler, Tor Ove Henriksen, at utdanningssektoren manglet en løsning som fullt ut integrerte verktøy for pedagogiske gjøremål med produktivitets- og samarbeidsverktøyene til Microsoft.

Tor Ove så muligheten til å utvikle læringsverktøy som både kunne modernisere, forenkle og engasjere.

Med læringsverktøy integrert i Office 365 har Skooler siden etablert seg godt i utdanningssektoren i Scandinavia.

Skoolers visjon er å gjøre skolehverdagen enklere for elever, foreldre, lærere og skoleledere!

Satser internasjonalt

I 2017 flyttet Tor Ove til Seattle for å lede Skoolers satsning i USA og for å kunne jobbe tettere med Microsoft Education.

Hovedkontoret til Skooler ligger fortsatt i Moss og både der og i Seattle jobber vi for å sikre økt læringsutbytte gjennom teknologi som elever, lærere og foreldre kan bruke hver dag.

Kontakt oss