Header Vurderinger 1

Lag oppgaver og gjør vurderinger

God vurderingspraksis

Alt er samlet på ett sted

Vi har gjort det mulig å gjøre vurderingsarbeid inne i de kjente verktøyene til Microsoft som for eksempel Word og PowerPoint. Dette er både enkelt og tidsbesparende.

Lag prøver og oppgaver på rekordtid

Du trenger heller ikke å bruke tid på å rette prøver da Skooler tilbyr selvrettende prøver.

I tillegg har elevene mulighet for å gjøre både egenvurderinger og kameratvurderinger.

iPad vurdering selvrettende resized
iPad vurdering

Raskt og enkelt

Ved oppretting av en oppgave eller prøve kan man enkelt koble denne mot kompetansemål.

Disse kan gjerne være tverrfaglige, og vurderingen kan gjøres både mot en enkeltelev og som gruppevurdering.

Formative og summative vurderinger

PC2 laptop

I vår IUP-modul blir både formative og summative vurderinger for den enkelte elev samlet på ett sted. Denne er tilgjengelig både for lærer, elev og foresatte.

Plagiatkontroll image 1

Skooler Plagiatkontroll

Er du sikker på at elevene dine leverer inn sitt eget skolearbeid? Eller har andre gjort arbeidet før dem?

Med Skooler Plagiatkontroll oppdager du kopiert innhold med verdens mest effektive plagiatdeteksjonsløsning.

SkoolerPlagiatkontroll button NO

Skooler Arkiv

Virksomhetens hukommelse

Overhold arkivloven på en rask, effektiv og forsvarlig måte. Med vår Noark 5 godkjente arkiveringsløsning sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

SkoolerArkiv button NO
arkiv inline

Med Skooler kan du raskt og enkelt få effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp:

DigitaltArbete
Skole hjem samarbeid
Planlegger

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

PC family resize 1

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.


AppStore button     GooglePlay button