Lag oppgaver og gjør vurderinger

God vurderingspraksis

Alt er samlet på ett sted

Vi har gjort det mulig å gjøre vurderingsarbeid inne i de kjente verktøyene til Microsoft som for eksempel Word og PowerPoint. Dette er både enkelt og tidsbesparende.

Lag prøver og oppgaver på rekordtid

Du trenger heller ikke å bruke tid på å rette prøver da Skooler tilbyr selvrettende prøver.

I tillegg har elevene mulighet for å gjøre både egenvurderinger og kameratvurderinger.

Raskt og enkelt

Ved oppretting av en oppgave eller prøve kan man enkelt koble denne mot kompetansemål.

Disse kan gjerne være tverrfaglige, og vurderingen kan gjøres både mot en enkeltelev og som gruppevurdering.

Formative og summative vurderinger

I vår IUP-modul blir både formative og summative vurderinger for den enkelte elev samlet på ett sted. Denne er tilgjengelig både for lærer, elev og foresatte.

Skooler Plagiatkontroll

Er du sikker på at elevene dine leverer inn sitt eget skolearbeid? Eller har andre gjort arbeidet før dem?

Med Skooler Plagiatkontroll oppdager du kopiert innhold med verdens mest effektive plagiatdeteksjonsløsning.

Skooler Arkiv

Virksomhetens hukommelse

Overhold arkivloven på en rask, effektiv og forsvarlig måte. Med vår Noark 5 godkjente arkiveringsløsning sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

Med Skooler kan du raskt og enkelt få effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp:

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.