SKOOLER Blogg

Få oversikt i en fei, Skooler IUP er laget for å hjelpe deg…

Oppgaver og vurderinger er mye mer enn bare resultat av læring, de er integrert i selve læringsprosessen. Med god vurderingspraksis og riktige verktøy, kan arbeidet med å forberede utviklingssamtaler og holde oversikt over elevens fremgang bli enklere. Samtidig kan det…

> Les mer

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva…

> Les mer

Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

Skooler Skryt har som mål å la lærerne skape et miljø der positive følelser og vekst/motivasjon blomstrer. Du kan gi belønning for innsats eller prestasjoner, men også for sosiale ferdigheter og for fremskritt mot satte mål. Trygghet og god kommunikasjon…

> Les mer

Tusen takk, lærere og skoleledere!

Vi vil gjerne takke for den utrolige innsatsen hver og en av dere har gjort de siste månedene. Pandemien har berørt alle nasjoner på jorden. Vi er ydmyke over å ha vært vitne til den enorme fleksibiliteten som lærere og…

> Les mer