SKOOLER Blogg

Tusen takk, lærere og skoleledere!

Vi vil gjerne takke for den utrolige innsatsen hver og en av dere har gjort de siste månedene. Pandemien har berørt alle nasjoner på jorden. Vi er ydmyke over å ha vært vitne til den enorme fleksibiliteten som lærere og…

> Les mer

Fjernundervisning- hvordan komme raskt i gang

Med spredningen av COVID-19-viruset, ser mange kommuner etter løsninger på hvordan de skal håndtere elever som er borte fra skolen i perioder med sykdom eller i karantene. Fjernundervisning er en måte å organisere undervisning på der eleven helt eller delvis…

> Les mer

En komplett digital verktøykasse sammen med Office 365

Vi er i gang med å gjøre oss klare for BETT Show i London, 22. – 25. januar 2020. BETT (British Educational Training and Technology Show) er en årlig messe tilknyttet informasjonsteknologi innen utdanning. Her samles toppbedrifter, skoler og influencere…

> Les mer

Hvordan kan vi øke elevenes engasjement i læring?

………..det er et evig spørsmål. Nå for tiden er det mye fokus rundt hvordan lærere kan motivere elevene i klasserommet. Motiverte elever er mer engasjerte til å lære – det er sikkert. Ifølge Gallup har engasjerte elever «2,5 ganger større…

> Les mer

Microsoft Teams + Skooler

Skooler er ikke en erstatter for Microsoft Teams – men er sømløst integrert i Teams og sørger dermed for å gjøre Teams enda mer relevant for skole. Skooler forenkler også lærerhverdagen for alle som jobber i Teams ved at det…

> Les mer