SKOOLER Blogg

Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

Skooler Skryt har som mål å la lærerne skape et miljø der positive følelser og vekst/motivasjon blomstrer. Du kan gi belønning for innsats eller prestasjoner, men også for sosiale ferdigheter og for fremskritt mot satte mål. Trygghet og god kommunikasjon…

> Les mer

Tusen takk, lærere og skoleledere!

Vi vil gjerne takke for den utrolige innsatsen hver og en av dere har gjort de siste månedene. Pandemien har berørt alle nasjoner på jorden. Vi er ydmyke over å ha vært vitne til den enorme fleksibiliteten som lærere og…

> Les mer

Fjernundervisning- hvordan komme raskt i gang

Med spredningen av COVID-19-viruset, ser mange kommuner etter løsninger på hvordan de skal håndtere elever som er borte fra skolen i perioder med sykdom eller i karantene. Fjernundervisning er en måte å organisere undervisning på der eleven helt eller delvis…

> Les mer

En komplett digital verktøykasse sammen med Office 365

Vi er i gang med å gjøre oss klare for BETT Show i London, 22. – 25. januar 2020. BETT (British Educational Training and Technology Show) er en årlig messe tilknyttet informasjonsteknologi innen utdanning. Her samles toppbedrifter, skoler og influencere…

> Les mer