Blogg

Den viktige utviklingssamtalen

Utviklingssamtalen er et viktig møtepunkt for foreldrene, skolen og eleven. Under samtalen får man et felles innblikk i elevens faglige og sosiale utvikling. Man setter opp mål fremover og blir enige om hva som skal til for at eleven skal nå…

> Les mer

Bruk engasjerende leser for å nå frem til flere

Vil du inkludere? Bruk engasjerende leser for å nå frem til flere En tekst møter mange ulike lesere: barn, unge, voksne, gamle, svaksynte, dyslektikere og lesere med annet morsmål enn det teksten er skrevet i, for å nevne noen. En…

> Les mer

Få oversikt i en fei, Skooler IUP er laget for å hjelpe deg…

Oppgaver og vurderinger er mye mer enn bare resultat av læring, de er integrert i selve læringsprosessen. Med god vurderingspraksis og riktige verktøy, kan arbeidet med å forberede utviklingssamtaler og holde oversikt over elevens fremgang bli enklere. Samtidig kan det…

> Les mer

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva…

> Les mer