Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

shutterstock 168936281 scaled

Skooler Skryt har som mål å la lærerne skape et miljø der positive følelser og vekst/motivasjon blomstrer. Du kan gi belønning for innsats eller prestasjoner, men også for sosiale ferdigheter og for fremskritt mot satte mål.

Trygghet og god kommunikasjon er med på å skape et positivt læringsmiljø, det bygger et sterkere og mer tillitsfullt forhold mellom lærere og elever.
Å bli «sett og hørt» av en lærer, kan motivere elevene til å delta mer i læringsprosessen.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Du finner Skooler Skryt under klasselister i verktøymenyen. 
Når du klikker ved siden av elevens navn, vises alternativet «Gi Skooler Skryt». Skryt-kategorier spenner fra sosiale tema, som å delta eller være hyggelig, til mer spesifikke områder som å snakke spansk eller være en superkoder. 
Som lærer kan du se Skryt du tildeler til hver elev. Elevene ser bare Skryt som er gitt til dem. Foresatte ser sine elevers skryt via foresattapp eller foresattportalen på web. 

4 fakta om Skooler Skryt

  • Det er lett å bruke. Skooler Skryt gir læreren mulighet til å gi elevene anerkjennelse og følelsen av å bli sett. Grafikken med emoji, er gjenkjennelig for elevene.
  • Det er fleksibelt. Mulighet for å opprette dine egne Skryt-kategorier med egenvalgte emojies lar læreren være kreativ og lydhør ovenfor sin klasses behov.
  • Skryt til alle. Lærerne fortalte oss at de ønsket muligheten til å gi Skryt, ikke bare til enkeltelever, men til hele klassen. Dere spurte, vi lyttet! SkoolerSkryt kommer snart med funksjonen som gjør at lærere kan gi Skryt til hele klassen.
  • Enkelt tilgjengelig. Skooler Skryt ligger som et verktøy sammen med klasselister i Skooler, den kan også legges til i Microsoft Teams.

Det kan være lurt å tenke igjennom hvordan du ønsker å bruke Skooler Skryt for dine elever før du setter i gang. På den måten vil du få mest mulig nytte av Skooler Skryt.
Når du bruker Skryt, er det viktig å huske på at det ikke bare handler om å belønne innsats eller prestasjon.

Carol Dweck, professor i psykologi ved Stanford University og blant annet kjent for sine teorier rundt Growth Mindset og Fixed Mindset sier:

Innsats er en av de tingene som gir livet mening. Innsats betyr at du bryr deg om noe, at noe er viktig for deg, og at du er villig til å jobbe for det.” Men hun advarer også: “Uproduktiv innsats er aldri en god ting. Det er viktig å belønne ikke bare innsats, men læring og fremgang, og å legge vekt på prosessene som fører til dette.
Som for eksempel å søke hjelp fra andre, prøve nye strategier og godta tilbakeslag for så å komme videre
»

Dette kan være et flott utgangspunkt når du bestemmer hvordan og når du skal tilby Skryt til elevene.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

I tillegg til å belønne innsats, oppnåelse og fremgang, bør du vurdere å tilby Skryt som fremhever sosiale ferdigheter som godt teamarbeid, å hjelpe andre eller lykkes med å løse en konflikt.

Hvis du fjernunderviser, kan du tenke på alle de små “bra jobbet” du vil gitt belønning for når du går rundt i klasserommet, og hvordan du kan gjøre dem til Skryt som også kan brukes virtuelt.

Jo mer du blir vant til å bruke Skooler Skryt, jo flere måter vil du oppdage og kunne bruke Skryt på for å skape positive følelser og et tankesett som fremmer læring for dine elever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *