Tusen takk, lærere og skoleledere!

shutterstock 259018136 scaled

Vi vil gjerne takke for den utrolige innsatsen hver og en av dere har gjort de siste månedene. Pandemien har berørt alle nasjoner på jorden. Vi er ydmyke over å ha vært vitne til den enorme fleksibiliteten som lærere og ledelse har vist når de har blitt tvunget til å finne nye måter å undervise på. Om man hadde kjennskap til fjernundervisning fra før, eller om det var helt nytt, har overgangen til fjernundervisning for mange føltes som å bli kastet ut på dypt vann.

Mange har måttet lære seg helt nye digitale verktøy samtidig som de har jobbet med å endre og finjustere undervisningen for å få den til å passe inn i et nytt format. Likevel, til tross for endringene, har dere klart det, og svømt med hodet godt over vann. Dere har svømt med «stil» og har motivert elever til å takle en helt ny skolehverdag, til tross for mange og krevende utfordringer.

Når vi så tenker fremover mot skoleåret 2020-2021, ser vi for oss et utdanningssystem i endring. Etter å ha tilpasset seg en helt ny måte å undervise på, vil nok mange komme tilbake til skolen med et nytt tankesett. Når vi ser fremover, tror vi at med nye verktøy og prosesser på plass, vil digital og fjernundervisning bli en integrert del av utdannelsen.

Vi tror at personlig læring og fjernundervisning vil gå hånd i hånd og føre til nye måter å undervise på. For noen kan det bety å eksperimentere med nye tilnærminger, som omvendt klasserom. Disse endringene vil også åpne muligheter for elever som er syke eller på annen måte ikke kan delta i skoletimene slik at de kan følge med på undervisningen og være en del av skolemiljøet – selv om de deltar digitalt.

Mange foreldre har under pandemien måtte ta en del av lærerrollen på hjemmebane og har uten tvil fått en stor forståelse og ikke minst takknemlighet for hva lærere utgjør daglig på skolen. Dette alene vil fremme positive endringer i kommunikasjon og forståelse mellom skole og hjemmet.

Vi ønsker dere en velfortjent sommerferie og gleder oss allerede til det nye skoleåret med nye og spennende verktøy, som vi håper vil gjøre skolehverdagen din enklere.
God sommer!