5 gode verktøy for hybrid undervisning med Skooler og Teams

Hybrid undervisning For bare et års tid siden var begrepet ukjent for mange, mens nå er det noe vi stadig snakker om.En del skoler utfører nå hybrid undervisning, halve gruppen sitter i klasserommet, mens resten av gruppen sitter hjemme og har undervisning på nett i sanntid.På denne måten blir det ikke så mange elever til […]

Få oversikt i en fei, Skooler IUP er laget for å hjelpe deg…

Oppgaver og vurderinger er mye mer enn bare resultat av læring, de er integrert i selve læringsprosessen. Med god vurderingspraksis og riktige verktøy, kan arbeidet med å forberede utviklingssamtaler og holde oversikt over elevens fremgang bli enklere. Samtidig kan det å bruke de riktige verktøyene smartere, gjøre kommunikasjonen og informasjonsflyten med elever og foreldre bedre. […]

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva som skjer i klasserommet, og legger til rette for at læreren kan dokumentere fremgang og […]

Bevar all dokumentasjon for fremtidens generasjoner – med Skooler Arkiv

Se hvordan du raskt sparer tid og ressurser ved a samle all viktig dokumentasjon på ett sted – sømløst integrert i Skooler. Les mer om Skooler Arkiv her. Tirsdag 22.september kl 10:00-10:30 holder vi gratis webinar sammen med Documaster der vi presenterer arkivintegrasjonen mellom Skooler og Documaster. Påmelding.

Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

Skooler Skryt har som mål å la lærerne skape et miljø der positive følelser og vekst/motivasjon blomstrer. Du kan gi belønning for innsats eller prestasjoner, men også for sosiale ferdigheter og for fremskritt mot satte mål. Trygghet og god kommunikasjon er med på å skape et positivt læringsmiljø, det bygger et sterkere og mer tillitsfullt […]

Fjernundervisning før og nå – erfaringer og tips om hvordan Skoolers verktøy kan hjelpe deg.

Konseptet med fjernundervisning er ikke nytt, men på grunn av fremskrittene innenfor teknologien kan konseptet med fjernundervisning virke som et nytt begrep. Store norske leksikon skriver følgende,«Organisert brevundervisning oppstod i Europa omkring 1850, etter at postvesenet var blitt effektivisert. I USA ble undervisningsformen høyt utviklet før 1900. Den første betydelige brevskolen i Skandinavia var Hermods […]

Fjernundervisning- hvordan komme raskt i gang

Med spredningen av COVID-19-viruset, ser mange kommuner etter løsninger på hvordan de skal håndtere elever som er borte fra skolen i perioder med sykdom eller i karantene. Fjernundervisning er en måte å organisere undervisning på der eleven helt eller delvis har kontakt med lærestedet uten å behøve å være fysisk til stede. Generelt sett vil […]