Få oversikt i en fei, Skooler IUP er laget for å hjelpe deg…

shutterstock 1403062694 scaled

Oppgaver og vurderinger er mye mer enn bare resultat av læring, de er integrert i selve læringsprosessen. Med god vurderingspraksis og riktige verktøy, kan arbeidet med å forberede utviklingssamtaler og holde oversikt over elevens fremgang bli enklere. Samtidig kan det å bruke de riktige verktøyene smartere, gjøre kommunikasjonen og informasjonsflyten med elever og foreldre bedre.

Ved å bruke IUP-verktøyet i Skooler, kan lærere spare tid og gjøre foreldre-lærersamtaler mer effektive.

iup1a

Få oversikt i en fei ….

I tillegg til at utviklingssamtalen er et viktig møtepunkt for foreldrene, skolen og eleven, er det elvens faglige og sosiale læring og utvikling som står i fokus. Under samtalen får man et felles innblikk i elevens faglige og sosiale utvikling. Man setter opp mål fremover og blir enige om hva som skal til for at eleven skal nå målene.
Har man et bevisst forhold til tilgjengelige verktøy, kan man spare mye tid på forberedelser.

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis har læring som mål.
Ved å bevisst bruke Skoolers oppgave og vurderingsverktøy i arbeidet, får du samlet vurderingene på ett sted og IUP-verktøyet blir automatisk oppdatert med vurderingene.
I IUP verktøyet kan skolen selv opprette sine egne tilpassede maler som fylles ut før, underveis og etter samtalene. Skjemaene tas vare på slik at når man ønsker det kan man ta en titt på hva som ble snakket om og hvilke utviklingsmål eleven fikk ved forrige samtale.


Med Skoolers oppgaveverktøy, kan du lage oppgaver og rene vurderinger.
Men visste du at når du vurderer i oppgaveverktøyet, enten du har opprettet det som en oppgave eller en ren vurdering, så legges vurderingen automatisk i IUP-verktøyet også?
Dette kan spare mye tid og arbeid fordi man ikke trenger å eksportere vurderinger manuelt fra andre verktøy – de blir automatisk tilgjengelige i IUP.
Med vår siste Teams integrasjon, kan du nå bruke IUP -verktøyet som en egen fane i Teams. Verktøyet gir deg de samme mulighetene i Teams, som inne i Skooler.

iup2a

Få mest mulig ut av vurderinger

Når en vurdering er publisert i Skoolers oppgaveverktøy, blir den automatisk tilgjengelig i IUP verktøyet.
I dette verktøyet kan lærere gi kommentarer og lage fremdriftsplaner basert på vurderinger som er knyttet til elev. Den endelige vurderingen som settes, vises i IUP verktøyet og kan sees som status per elev» eller «status per fag», noe som gjør det enkelt å gjennomgå og følge elevens samlede fremgang.

Hold foreldre informert!

Det er en klar sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling.
Med alle vurderingene tilgjengelig i Skoolers IUP, kan elever og foreldre enkelt få tilgang til informasjon læreren har valgt å dele med dem. Å ha alle vurderinger samlet på et sted gjør det enklere å få oversikt og kontroll over vurderinger.
Siden lærere kan velge å dele vurderinger med elever og foreldre blir de en del av hele læringsprosessen og foreldre kommer bedre forberedt til utviklingssamtaler siden de har mottatt informasjonen på forhånd.
De kan også se tilbake på tidligere samtaler for å se på avtalte mål og hvordan elevens utvikling har vært fra år til år.

iup3a

Deling mellom lærere skaper sammenhengende læring

Lærere har ofte mer enn ett fag, og elevene har ofte mer enn en lærer. Med muligheten til å se elevens fremgang i alle fag, gjør det at hver klasselærer kan se et mer fullstendig bilde av hvordan hver elev presterer og legge til rette for andre alternativer som kan forbedre elevens resultat. For eksempel, om en elev utmerker seg i naturfag, men sliter med matematikk, kan man vurdere å lage oppgaver om temaet som hjelper til med å forstå hvorfor bestemte beregninger blir gjort.

God vurderingspraksis og godt samarbeid med elever og foreldre hjelper deg å holde orden, se elevens fremdrift og holde elever og foreldre engasjert hele veien.

iup4a
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *