Få oversiktlige planer med kompetansemål

Pedagogisk planlegging

Skooler har svært god støtte for pedagogisk planlegging

I modulen Planer kan lærere og skoleledere samarbeide om å legge uke-, periode- og årsplaner.

Planene tar utgangspunkt i kompetansemålene som hentes automatisk fra Udir (GREP).

Legg til lokale mål

I tillegg til at målene fra Udir alltid ligger tilgjengelig i Skooler har vi lagt til muligheten for å legge til lokale mål for hver skole.

På denne måten kan man for eksempel definere egne sosiale mål, eller egne læringsmål innen hvert fag.

Bryt ned kompetansemålene

I arbeidet med planene kan man enkelt bryte ned kompetansemålene videre i delmål, læringsprodukt og læringsressurser.

Effektiv planlegging som er lett å dele med andre

Jo mer man jobber med å definere delmål lokalt i kommunen eller på den enkelte skole, jo mer detaljert informasjon får man med seg inn i planene.

Planleggingsverktøyet brukes derfor mest ved starten av et skoleår, eller ved et nytt semester. Planene kan enkelt endres ved behov. Årsplanene som genereres i Word-format kan enkelt deles med andre lærere og andre skoler, samtidig som de gir lærerne muligheten til å tilpasse planene for sine klasser og elever.

Skooler Plagiatkontroll

Er du sikker på at elevene dine leverer inn sitt eget skolearbeid? Eller har andre gjort arbeidet før dem?

Med Skooler Plagiatkontroll oppdager du kopiert innhold med verdens mest effektive plagiatdeteksjonsløsning.

Med Skooler kan du raskt og enkelt få effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp:

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.