Den viktige utviklingssamtalen

hands gdb7ad030d 1920

Utviklingssamtalen er et viktig møtepunkt for foreldrene, skolen og eleven. Under samtalen får man et felles innblikk i elevens faglige og sosiale utvikling. Man setter opp mål fremover og blir enige om hva som skal til for at eleven skal nå målene. 

Bild1 1

Forberedelser 

For å få best mulig utbytte av samtalen er det en fordel at de som kommer til samtalen er forberedt.  Når alle er forberedt, kommer man raskere inn på de temaene som det er viktig å bruke tid på. Kanskje har man også rukket å snakke om det som står i IUP’en på forhånd hjemme, og kan dermed komme med gjennomtenkte tilbakemeldinger. 

Med et egnet verktøy kan man få god oversikt over elevens vurderinger i de ulike fagene, samle kommentarer fra andre, og mulighet til å sende ut notatet til foresatte på forhånd. Skoolers IUP-verktøy er et slikt verktøy. Her kan vi også enkelt finne frem til notater fra tidligere utviklingssamtaler for å se hva man ble enige om for så å kunne følge opp hvordan utviklingen har vært. 

Les også bloggen: Informerte foresatte er engasjerte foresatte – SKOOLER

Oversikt over elevens samlede vurderinger 

Når dere bruker Skoolers oppgave og vurderingsverktøy, er dere godt rustet til både forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av samtalen. 
For når du bruker Skoolers oppgave og vurderingsverktøy til å dele ut oppgaver og skrive vurderinger, får du samlet vurderingene på ett sted og IUP-verktøyet blir automatisk oppdatert med vurderingene. Når du skal i gang med planlegging av utviklingssamtalen vil du finne elevens vurderinger samlet i IUP-verktøyet. Som kontaktlærer kan du også se faglærernes vurderinger, og du kan kommentere og diskutere vurderingene direkte i IUP-verktøyet. 

Innhold i malen bestemmer dere 

Skooler ønsker ikke å bestemme hva malene som brukes til utviklingssamtalene skal inneholde. Dette er fordi det er så ulikt fra skole til skole, og vi mener at skolen selv må få bestemme hvilket oppsett de ønsker. 

Skolen kan derfor selv opprette sine egne tilpassede maler som kan fylles ut før, underveis og etter samtalene. 

Bild2 1

Teams 

Med vår Teams-integrasjon, kan du legge til IUP -verktøyet som en egen fane i ditt Team. Verktøyet gir deg de samme mulighetene i Teams, som inne i Skooler. 

Hold foreldre informert! 

Med vurderingene tilgjengelig i Skooler, kan elever og foreldre enkelt få tilgang til informasjon læreren har valgt å dele med dem. Det å ha alle vurderinger samlet på et sted, gjør det enklere å få oversikt og kontroll. 

Siden lærere kan velge å dele vurderinger med elever og foreldre blir de en del av hele prosessen og har mulighet til å stille bedre forberedt til utviklingssamtaler. 
De kan også se tilbake på tidligere samtaler for å se på avtalte mål og hvordan elevens utvikling har vært fra år til år.