Jobb mer effektivt

Fleksibel arbeidsflyt

Skoleverktøy laget for deg

Skooler består av en rekke nyttige verktøy for bruk i skolehverdagen for følgende brukergrupper: Lærere, elever, foresatte og skoleledere. Hvilke verktøy man har tilgang til avhenger av hvilken type bruker man er, og de aktuelle verktøyene gjøres tilgjengelig både i en web-basert portal og i en app.

Vi gjør Office 365 til en komplett plattform for utdanning

Når man bruker verktøyene Skooler har utviklet for bruk i skolehverdagen vil man samtidig benytte relevant funksjonalitet i kjente Office 365-verktøy som Word, Excel, PowerPoint, OneNote og Teams.

Brukerne trenger dermed ikke å forholde seg til Skooler og Office 365 som to separate produkter.

Ingen bytting mellom apper

Dette bidrar til enkel navigering, og man slipper å hoppe fram og tilbake mellom ulike applikasjoner.

Få bedre tid med elevene

Skooler åpner mulighetene for en lærer til enkelt å integrere moderne teknologi i sin undervisning. Dermed kan læreren bruke mer av den verdifulle tiden i klasserommet sammen med elevene og ikke med tekniske utfordringer.

Med Skooler kan du raskt og enkelt få effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp:

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.