En komplett løsning i skolehverdagen

Skoolers verktøy

Vi gjør det enkelt for deg!

Noe av det viktigste en lærer kan gjøre er å tilbringe mest mulig tid i klasserommet sammen med elevene. Dette gjør at læreren får muligheten til å undervise, motivere og legge til rette for faglig utvikling hos elevene. Skooler har laget en rekke verktøy som vil hjelpe deg som lærer å realisere dette – ved å bruke mindre tid på administrasjon og gjentagende arbeidsoppgaver.

PowerPoint kystklima3 resized

Alt i én løsning

Brukerne trenger ikke å forholde seg til Skooler og Office 365 som to separate produkter.

Dette bidrar til sømløs navigering hvor du slipper å hoppe fram og tilbake mellom ulike applikasjoner.

Legg til lokale mål

I tillegg til at målene fra Udir alltid ligger tilgjengelig i Skooler har vi lagt til muligheten for å legge til lokale mål for hver skole.

skooler maal android resized

Med Skooler utvikler du din digitale kompetanse.

Du får raskt og enkelt effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp.

Surface oppgave trans resized

Legger til rette for samarbeid

Kombinasjonen av Skooler og Microsoft 365 legger til rette for en rekke samarbeidsmuligheter mellom lærer og
elev.

For eksempel det å legge planer, føre fravær, lage oppgaver, koble til kompetansemål og gi underveis- og sluttvurderinger gjøres raskt og enkelt.

Enkel skole-hjem-kommunikasjon

I vår app, som inneholder blant annet chat og meldinger, legger vi til rette for at det skal være enkelt å kommunisere med foresatte og å gi disse innsyn i barnas skolehverdag.

iphone skooler fravaer NO left angle trans resized cut

Tilpasset startside

Hvilke pedagogiske verktøy du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du har. I Skooler møtes du av en tilpasset startside for den enkelte brukergruppen du tilhører. Skooler er den naturlige løsningen for lærere, skoleledere, elever og foresatte.

dashboard top half resize

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner” (Utdanningsdirektoratet, www.udir.no).

Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser og følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap.

Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning.

Produsere og bearbeide innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser – enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kommunisere og samhandle innebærer bruk av digitale ressurser til planlegging, organisering og gjennomføring av læringsarbeid sammen med andre, for eksempel gjennom samskriving og deling.

Utøve digital dømmekraft innebærer å følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett. Det handler om å bruke strategier for å unngå uønskede hendelser og å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Skooler verktøy

DigitaltArbete
Vurdering
Planlegger
Skole hjem samarbeid

Skooler gir deg…

 • Moderne og sømløs arbeidsflyt
 • Pedagogisk planlegging
 • Formativ og summativ underveisvurdering
 • Gruppe-, egen- og kameratvurdering
 • IUP (individuell utviklingsplan)
 • Selvrettende prøver
 • Registrering av fravær og ordensanmerkninger
 • Klassekart og klasselister
 • Bildegalleri
 • Enkel kommunikasjon med chat og meldinger
 • Egen portal og app for elever og lærere
 • Egen portal og app for skole-hjem
norsk dashboard

Prøv Skooler

Mange liker å prøve et produkt før et eventuelt kjøp. Det har selvfølgelig Skooler også tatt hensyn til:

Test ut Skooler kostnadsfritt i 30 dager!

Kom i gang >

3M note pr├©v Skooler

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

PC family resize 1

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.


AppStore button     GooglePlay button