Skolene i Torpa

Torpa

Barne- og ungdomsskole i Torpa gir opplæring for 198 elever fra 1. til 10. klasse.

Da kommunen bestemte seg for å bytte til et nytt skoleadministrasjonssystem, søkte de etter et LMS som kunne erstatte deres tidligere Fronter-læringsplattform. De trengte et system som lett kunne integreres med det nye administrasjonssystemet, samtidig som elever, lærere og ansatte kunne bruke kjente Office 365-applikasjoner i det daglige arbeidet. De valgte Skooler….

Torpa begynte først å teste Skooler og Office 365 i noen få klasser våren 2018. Det viste seg være en kjempesuksess, og etter det har hele skolen (pluss to ekstra skoler i kommunen) brukt Skooler siden høsten 2018.

«Med Skooler og Office 365 har vi mange muligheter til å forbedre undervisningen og gjøre den mer spennende. Det har bidratt til å øke den digitale kompetansen til våre ansatte. Når det gjelder elevene, kan de digitale verktøyene lett tilpasses hvert klassetrinn og til forskjellige typer oppgaver. Skoolers oppgaveverktøy er så fleksibelt, de lar oss tildele forskjellige oppgaver til forskjellige elever, basert på deres individuelle behov og læringssituasjon

Olaug Parthaugen, undervisningsinspektør ved Torpa barne- og ungdomsskole

I tillegg til å støtte eksisterende undervisningsmetoder, gir Skooler muligheter til å støtte elever på nye og kreative måter, inkludert:

  • Kreative Sway-presentasjoner
  • Nye verktøy for tester og prøver
  • Automatisk lagring i online-versjoner av Word, PowerPoint og Excel
  • Bruk av OneDrive, som gir elevene tilgang til deres skolearbeid hvor som helst
  • Bruk av notatblokker fra OneNote opprettet via Teams.

Bedre elevengasjement. Siden introdusering av Skooler har Torpa-skoler funnet ut at elevene er mer engasjerte – de er mer ivrige og utforskende, og ikke redd for å prøve nye ting i den digitale verdenen. De er mer inspirerte og motiverte til å blant annet skrive lengre tekster.

Dypere forskning. Skooler og Office 365-applikasjoner gjør det enklere og raskere for elevene å gjøre research knyttet til skolearbeidet. Det tar mindre tid å finne materiale digitalt enn i papirkopier eller tidsskrifter. Digital informasjon – inkludert videoer, lenker og bildefiler – kan enkelt integreres rett i OneNote, Sway eller i rapportformater som er fotnote og indeksert i Word.

Mer tid til å undervise. Skooler og Office 365 gjør det enklere å planlegge undervisning og dele informasjon digitalt mellom lærere og ansatte. Lærere kan dele karakterer, rapporter og tilbakemeldinger på elevoppgaver raskere. Skooler forenkler og fremskynder administrativt papirarbeid og lar lærerne tilbringe mer tid i klasserommet sammen med elevene.

Forbedret samarbeid. Torpa-skolene bruker Teams for å dele informasjon mellom ansatte og mellom lærere og elever. De har også laget klassenotatblokker for hvert trinn.

Inkluderende klasserom. Skooler gjør det enklere å tilpasse oppgaver for hver elev – og sikre at hvert barn forblir engasjert på sitt kunnskapsnivå og etter sine evner.

Mer foreldreengasjement. Skooler Foresattportal og Parent app gir foresatte mulighet til å følge med på hva som skjer i løpet av barnets skoledag. Torpa bruker også SMS og Chat som kommunikasjonskanal mellom hjemmet og skolen.

«Vi ser en positiv endring, med flere foreldre som følger opp oppgaver, vurderinger og planer gjennom foreldre-appen. Det gir dem et vindu inn i deres barns arbeid, og gir oss flere kanaler for å bringe foreldre inn i vår digitale verden

Olaug Parthaugen, undervisningsinspektør ved Torpa barne- og ungdomsskole

Fokus på sikkerhet. Datasikkerhet og nettverk er viktig i skolehverdagen. I dag bruker elevene digitale plattformer mye mer i skoletiden enn noen gang før. Torpa har sørget for at datasikkerhet og personvern står i fokus, spesielt i områder som:

  • Bilder og bildedeling
  • Skille ekte nyheter fra falske nyheter
  • Generell nettetikette
  • Passord og personlig informasjon

Sikkerhet og personvern er også en del av skolens pågående dialog med foresatte for å sikre passende deling av informasjon, samtidig som dialogen holdes åpen og aktiv.