Minecraft, klasserommet og analyse

Minek1

Basert på virkeligheten
Minecraft: Education Edition kan forenkles til et univers hvor man setter sammen og bryter opp byggeklosser. Her kan vi trekke en enkel parallell til naturen hvor alt er bygget opp og brytes ned ettersom hvilken form og proporsjoner stoffene har i naturen. Minecraft: Education Edition vil for eksempel vise visuelt og klart at H2 og H2O er to helt forskjellige stoffer med forskjellige bruksområder og hvordan det kan brytes ned enda mer.

Samtidig som vi har en virkelighetsnær verden skifter vi eleven fra en passiv mottaker til en aktiv deltaker. Sammen med spillets forenkling og trygge rammer bidrar dette til et sterkt pedagogisk forankret verktøy ideelt for undervisning.
Blander man også inn mulighetene man får som en av mange aktive og menneskestyrte karakterer i Minecraft: Education Edition sitt univers, så har man alle muligheter til trygt å rollespille seg gjennom historiske hendelser, konflikter og større samarbeidsprosjekter.
Lærerens rolle er helt essensiell. Det er fokuset og bevisstheten skapt av læreren som er den avgjørende faktoren for læring. Utover dette er den aktive deltakelsen også noe som sterkt bidrar til engasjement og motivasjon.

Enkel vei til klasserommet
Hvordan starter jeg med Minecraft: Education Edition? Hvilke tips har du til en lærer som ønsker å bruke spillet for først gang i klasserommet? Disse er de vanligste spørsmålene vi får når vi er ute på skolene. Vi pleier da å anbefale å bare hoppe litt i det, spill tutorial verdenen på egen hånd, se noen av videoene vi har inne på Microsoft Educators Community og hør fra andre som bruker det. Lag en verden og inviter noen av de andre lærerne inn og bare prøv og feil, vær litt elev og tenk litt som Pippi: «Dette har jeg har aldri gjort før, det er klart jeg får det til».

Minek2

Koding + Minecraft = Sant
Når vi leste om fagfornyelsen var en av de første tingene vi tenkte: Minecraft er alt dette og mer. Det er en app som lar en lærer tenke tverrfaglig, kreativt, sosial læring og kollaborasjon og ikke minst koding som er innebygd i Minecraft: Education Edition. Koding i Minecraft skaper helt unike muligheter for både lærer og elever. Effekten av at man kan bruke blokkprogrammering og få en visuell og konkret fremstilling av hva koden faktisk gjør, direkte simulert og animert live, gir virkelig en konkretisering av koden. Og når koden du har laget er koblet til din bruker og tjenesten Makecode ser man fort mulighetene for deling, samarbeid og overførbarhet rundt kode. Akkurat som vi er vant til å tenke rundt dokumenter og samskrivning.


Vurdering, måling og Minecraft
For å endre hvordan skolen fungerer er det en viktig del å systematisk endre datagrunnlaget for lærerens elev-vurderinger og hva dette datagrunnlaget består av. I dag er det utrolig mye som er avhengig av det læreren ser og vet om. Mens det på den andre siden kun er sluttresultatene som blir vektlagt og værende. Seriøse firmaer i dag vektlegger ikke karakterer på samme måte som før, men bruker informasjon om hva du har gjort, hvem du kjenner og hvordan du fremstår som menneske, ved en eventuell ansettelsesprosess.
Det å si at dagens CV egentlig er din LinkedIN profil er vel egentlig ikke så langt fra sannheten? Et steg i riktig retning for skolen vil være å kunne systematisk måle andre faktorer enn sluttresultater. Dette henger også sammen med personifisert læring som det hevdes at teknologi faktisk kan hjelpe med. Det er enormt mye som gjøres rundt IOT, analyse og maskinlæring for å kunne dra nytte av dataen man har eller kan ha tilgjengelig. Microsoft kjøpte nylig et firma som er ledende på integrasjoner, analyse og data i utdanningsmarkedet. Dette vil gi muligheter til Skooler og andre partnere til å dra nytte av store eksisterende datasett og presentere dette i kombinasjon med egne data for sine kunder. Det at maskiner automatisk og fortløpende kan måle aktivitet og relasjonskvalitet i tillegg til håndfaste resultater over tid og for alle innad i en organisasjon vil gi enorm verdi for enhver levende organisasjon.

Våre egne interne verktøy MyAnalytics og Workplace Innsights gir allerede i dag en svært god innsikt i hvordan min egen tid i Microsoft blir brukt, uten at jeg selv bruker ett sekund på å loggføre noe som helst. F.eks; hvilke møter som er av høy verdi og hvilke som kanskje ikke er det, hva jeg bør gjøre mer av og hva jeg kan gjøre mindre av, hvem jeg bør bruke mer tid med og hvem jeg kanskje bør bruke mindre tid med får jeg i dag gode indikasjoner på.
Anbefalingene fra disse verktøyene er satt i sammenheng med min rolle og mine mål i organisasjonen. Som menneske blir det derfor her viktig å vite når en ikke skal lytte eller la seg styre av denne informasjonen. Selvregulering og kritisk tankegang er i denne sammenheng ekstremt viktig. Den menneskelige bedømmingen sammen med den maskinelle blir ofte det beste for menneske og individ, og lærere sitter derfor trygt i sitt profesjonelle yrke.

Minek3

Minecraft som fagfornyelsens flagg
Minecraft Education Edition er rigget for det moderne klasserommet. Læringsmiljøet Minecraft som dagens unge allerede kjenner til, hvor det å samarbeide, skape og utforske innenfor forenklede rammer, og som ligner på vår egen ekte verden vil gi elever trygge forhold å forberede seg på arbeidslivet de senere kommer til å utøve sine yrker i. Overførbare kunnskaper i ferdigheter med samarbeid, 3D modulering, digitale simulasjoner, koding, problemløsning og historiefortelling hvor kreativitet og motivasjon blir naturlig bevart med allerede kjente pedagogiske metoder vil inne ha stort potensial for læringsutbytte. Spesielt når teknologien støtter med analyse, lagring, deling og overnaturlige evner til å styre og sette rammer for de involverte er det ikke rart at Minecraft kan bli sett på som flagget for fagfornyelsen.
Fremtiden er firkantet.

Kristoffer Thomsen, Stig AndreassenMicrosoft Norge


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *