Informerte foresatte er engasjerte foresatte

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva som skjer i klasserommet, og legger til rette for at læreren kan dokumentere fremgang og […]

IUP

I dette webinaret går vi igjennom de ulike mulighetene i Skoolers IUP-verktøy. Vi ser også på hvordan IUP henger sammen med de andre verktøyene i Skooler, hvordan det vises for foresatte og elever, og hvordan du kan lage en egen mal for utviklingssamtalen.

Velkommen!

10. november, 14.30-15.00

IUP

I dette webinaret går vi igjennom de ulike mulighetene i Skoolers IUP-verktøy. Vi ser også på hvordan IUP henger sammen med de andre verktøyene i Skooler, hvordan det vises for foresatte og elever, og hvordan du kan lage en egen mal for utviklingssamtalen.

Velkommen!
24. november, 14.30-15.00

Bevar all dokumentasjon for fremtidens generasjoner – med Skooler Arkiv

Se hvordan du raskt sparer tid og ressurser ved a samle all viktig dokumentasjon på ett sted – sømløst integrert i Skooler. Les mer om Skooler Arkiv her. Tirsdag 22.september kl 10:00-10:30 holder vi gratis webinar sammen med Documaster der vi presenterer arkivintegrasjonen mellom Skooler og Documaster. Påmelding.

Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

Skooler Skryt har som mål å la lærerne skape et miljø der positive følelser og vekst/motivasjon blomstrer. Du kan gi belønning for innsats eller prestasjoner, men også for sosiale ferdigheter og for fremskritt mot satte mål. Trygghet og god kommunikasjon er med på å skape et positivt læringsmiljø, det bygger et sterkere og mer tillitsfullt […]