5 gode verktøy for hybrid undervisning med Skooler og Teams

remotelearning

Hybrid undervisning

For bare et års tid siden var begrepet ukjent for mange, mens nå er det noe vi stadig snakker om.
En del skoler utfører nå hybrid undervisning, halve gruppen sitter i klasserommet, mens resten av gruppen sitter hjemme og har undervisning på nett i sanntid.
På denne måten blir det ikke så mange elever til stede i klasserommet på en gang.
Selv lærere med mye erfaring fra undervisning og IKT, kan oppleve hybrid undervisning som utfordrende. Vi har i denne bloggen samlet fem verktøy som vi anbefaler dersom du skal ha hybrid undervisning med dine elever.

Ulike tilnærminger

Vi ser at hybrid undervisning utføres på ulike måter. Noen har samme undervisning i sanntid for de som er i klasserommet og de som følger med via nett hjemmefra. Noen drar inn elementer fra andre metoder som blended learning og har deler av dagen med sanntids undervisning.

For den klassiske hybride undervisningen hvor elevene fra ulike lokasjoner får samme undervisning i sanntid, kan det forløpe slik.
Elevene som er hjemme logger seg på Teams, og læreren som er i klasserommet med resten av elevene deler skjerm og lyd.
Elevene hjemme og elevene i klasserommet jobber med de samme oppgavene og mottar den samme undervisningen.
Andre har laget to opplegg: et for de som er i klasserommet og et for de hjemme.
Læreren har enkelte økter i sanntid, f.eks. en innledning på morgenen, en økt midt på dagen og en avslutningsdel.
De som er hjemme jobber mellom sanntidsøktene selvstendig eller i grupper med oppgavene sine, hele tiden med mulighet for å kontakte læreren med eventuelle spørsmål.
Opplegget rullerer slik at de som er hjemme følger hjemmeundervisningsopplegget når de sitter hjemme, og klasseromsopplegget når de er på skolen.

Vi har også sett at det kjøres endel omvendt undervisning, de som er hjemme får se en video og lese artikler om et tema. Når de kommer på skolen eller til sanntidsundervisningen på nett, jobber de med oppgaver knyttet til dette.

Skooler og Teams

Skooler er en god plattform for hybrid undervisning og sammen med Teams har du programvaren du trenger for å kunne gjennomføre undervisningen digitalt.
Skooler og Microsoft Teams er fullt integrert, og du kan legge til Skoolers verktøy som faner i ditt klasseteam. Alt samlet på et sted.
Du kan selv velge hvilke av verktøyene du vil legge til. Se video her:

Foresatte

Hold foresatte informert.
Bruker du Skoolers verktøy får du automatisk en informasjonskanal til foresatte.
Når læreren publiserer en ny oppgave, en ny ukeplan, en vurdering, en ny melding eller annet fra Skoolerverktøyene, så sendes informasjonen til foresattportalen. Dermed kan foresatte holde seg oppdatert ved å følge med på foresattportalen på web eller ved å bruke vår app for foresatte.

5 nyttige verktøy når du skal ha digital undervisning

1.Teams:
Bruk Teams som kjernen for deling av skjerm, streaming av undervisningen og bruk muligheten til å ha chat med elevene.
Legg til Skoolers verktøy i ditt klasseteam, og få alt samlet på ett sted.

2. Skoolers oppgaveverktøy:

Gruppeoppgaver kan være en god måte å opprettholde kommunikasjonen mellom elevene på, uansett om de sitter i klasserom eller deltar hjemmefra via nett.
I oppgaveverktøyet kan du fordele elevene i grupper. De som sitter hjemme, kan deles inn i grupper og samarbeide f.eks. via breakout rooms i Teams eller ved å samskrive i dokument. De som er i klasserommet, kan sette seg sammen i sine grupper.

3. Skooler planer:

God planlegging er viktig for hybrid undervisning. I tillegg er forutsigbarhet for foresatte og elever viktig for å sikre at alle vet hva de kan skal jobbe med og ikke minst hvor de skal «møte» til undervisningen.
Når du har laget en god ukeplan, kan du sende den ut til foresatte og elever med Skoolers verktøy Planer. Den sendes da til elevene og deres foresatte, slik at de kan være forberedt på skoleukens innhold.

4. Skooler Skryt:

Skooler-skryt kan være fint å bruke til ros f.eks. der du i en vanlig klasseromsundervisning ville gitt et klapp på ryggen eller en «bra jobbet». Ikke som en erstatning for det muntlige, men som et tillegg. Når man sitter hjemme, kan det være ekstra oppmuntrende å få en liten anerkjennelse.
les gjerne vår blogg om Skooler Skryt for å få inspirasjon til hvordan du kan bruke verktøyet med dine elever.
Positive følelser fremmer læring – Skooler Skryt

5. Meldingsverktøyet:

Må du endre på ukeplanen? Blir det sol, snø og aktivitetsdag i stedet for vanlig undervisning en av dagene denne uken?
bruk meldingsverktøyet til å raskt sende beskjeder til elever og foresatte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *