Microsoft Office + Skooler

bannerO365

En stor fordel med å bruke Skooler LMS er at det gjør det mulig for ansatte, lærere og elever å bruke de kjente Microsoft Office-applikasjonene tett integrert med læringsplattformen. Microsoft Office kommer i tre forskjellige versjoner – Office 365, Office Online og Office Desktop, og alle er støttet av Skooler. Vi tenkte at det kan være nyttig å presentere noen av de viktigste forskjellene mellom dem.

Office 365

Microsoft tilbyr Office 365 som kommer i flere varianter, men finnes i hovedsak som tre hovedkategorier; Home, Business og Education. Mens Home (for privatpersoner) og Business (for bedrifter) er lisensiert med et abonnement, så er Education ( for utdanning) gratis for lærere og elever. Du kan logge deg på med e-postadressen som du får fra din skole. Utdanningsversjonen av Office 365 støtter både online og desktop bruk. Office Online (Word, PowerPoint, Excel og OneNote), samt skylagring er inkludert, men hvor mye lagringsplass du har kan variere avhengig av skolen din. Du trenger ikke å ha kjøpt Office desktop for å kunne bruke Office 365 for utdanning. Det betyr at du kan jobbe helt online, men funksjonene i nettversjonen skiller seg noe fra det komplette settet med funksjoner i skrivebordsversjonen. Les mer om det nedenfor.
Noen skoler lar også lærere og elever installere de komplette Office-Desktop-applikasjonene på opptil fem enheter, som PC, Mac og nettbrett gratis. Dette er noe du kan avklare med skolen din. Office 365 vil automatisk lagre og synkronisere elektroniske dokumenter mellom dine enheter.

Skooler + Office 365 gir deg mest mulig fleksibilitet. Med Office 365 kan du dele online-filer, slik at lærere, elever og foresatte kan se oppgaver og tilbakemeldinger. Elevene kan også samarbeide om dokumenter eller presentasjoner, og bruke delte notatblokker fra OneNote. Office 365 med Office Online lar også skoler dra nytte av Microsoft Teams funksjonen, som er tilgjengelige i Skooler.

Office Online

Office Online er en gratis versjon av Office 365 som kan brukes i en nettleser på enheter som PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Brukere trenger bare å registrere seg for en gratis Microsoft-konto. Mange bruker sin Outlook- eller Gmail-adresse som Microsoft-konto. Office Online tilbyr ikke hele funksjonssettet slik som Office Desktop gjør.

Med Skooler + Office Online kan du jobbe med dokumenter hvor som helst på hvilken som helst enhet. Du får ikke det fulle funksjonssettet som er tilgjengelig i skrivebordsversjonen av Office (se nedenfor). Men mens lærere og elever bruker den med sitt gratis Office 365 Utdanning-abonnement, gjør Office Online det enkelt for at også foresatte kan se elevens dokumenter og OneNote-blokker.

Office Desktop

Dette er et engangskjøp av Microsoft Office-programvaren som kjører på en enkel datamaskin, enten Mac eller PC. Man får ingen oppgraderinger eller tilgang til f.eks. OneDrive, Teams, e-post og kalender, som er online. Skoler som tidligere har investert i Microsoft Office-lisenser for hver datamaskin på skolen, vil noen ganger måtte oppdatere versjonene av programvaren for å få med de gjeldende funksjonene. Den siste skrivebordsversjonen av Microsoft Office er Office 2019.

Skooler samarbeider med Office for PC-stasjonære versjoner så langt tilbake som Office 2013 og Office for Mac 2016. Men for å bruke funksjoner på nettet, for eksempel å samarbeide om dokumenter og delte OneNote-notatblokker, eller for å bruke Microsoft Teams, trenger brukere å logge seg på sin skrivebordsversjon av Office med en Office 365-konto.

Hva er forskjell mellom Online-versjonene og Desktop-versjonene av Office-applikasjoner:

Hvis du er vant til å jobbe med skrivebordsversjonene av Microsoft Office-programmer, vil du legge merke til at det er noen forskjeller mellom funksjonene i Office Online kontra Office Desktop. Det er mange funksjoner i Office Desktop-programmene. I stedet for å skissere alle, vil vi dele noen få ting du kan og ikke kan gjøre i Office Online-versjonen.
Hvis du har Office 365, har du alltid muligheten til å «Åpne i Word» eller «Åpne i Excel» når du vil ha tilgang til et mer komplett funksjonssett. Det gjelder også alle de andre skrivebordsversjonene av applikasjonene. Versjoner av dokumenter, regneark, presentasjoner og OneNote-notatblokker lagres online. Avhengig av hvordan skolen din har satt opp Office for deg, skjer det vanligvis i OneDrive eller i SharePoint.

Word

Hvis du bruker Microsoft Word Online, vises dokumentet i redigeringsvisning. Der kan du redigere og formatere tekst. Denne visningen viser ikke sideformateringsfunksjonene som marginer, topptekster, bunntekst, sideskift eller forsider.


• Medforfatter: Denne fantastiske funksjonen finner du i Word Online. Med Word Online kan flere forfattere jobbe samtidig i det samme dokumentet – noe som gjør samarbeid morsomt og enkelt. Det er også uten tvil langt mer nyttig enn å sende forskjellige versjoner av dokumentet til hverandre på e-post!
• Stavekontroll og grammatikk: Du kan bruke stavekontroll for dokumenter og angi korrektursspråket i Word Online. Den bruker ikke en tilpasset ordbok og inkluderer ikke grammatikkontroll, oversettelse eller tesaurus slik skrivebordsversjonen gjør. Akkurat som skrivebordsversjonen vil Word Online rette vanlige stavefeil mens du skriver, og hvis du ikke ønsker korreksjonen, trykker du på Ctrl+Z for å angre. I motsetning til skrivebordsversjonen inkluderer ikke Word Online en måte å tilpasse Stavekontroll-alternativene på.
• Spore endringer: Du kan se sporede endringer i et dokument i lesevisningen online, men hvis du vil slå sporendringer av eller på, må du ha skrivebordsversjonen og klikke på «Åpne i Word.»
• Kopier/lim inn: Du kan kopiere og lime inn elementer fra nettet, inkludert tekst og bilder. Tekst formateres automatisk slik at den samsvarer med teksten i Word Online.
• Formatering: Funksjoner i den elektroniske versjonen inkluderer: fet skrift, kursiv, understreking, gjennomstreking, senket skrift og hevet skrift. Du kan justere skrift, størrelse, farge og utheving. Du kan også fjerne formatering.
• Avsnitt: Du kan justere avsnitt mot venstre, høyre eller sentrert. Du kan til og med kjøre tekst fra høyre til venstre eller venstre til høyre. Øke eller redusere innrykk, justere linjeavstand og formatere avsnitt som punkterte eller nummererte lister er også mulig. Det er imidlertid ikke så mange stilalternativer for punktmerker og nummerering i nettversjonen som det er på skrivebordet.
• Tabeller: Word Online lar deg sette inn tabeller og velge etter tabell, kolonne, rad eller celle. Men du kan bare slette etter tabell, kolonne eller rad (ikke celle). Du kan sette inn rader og kolonner og justere celler til venstre, høyre eller sentrum. Men hvis du liker mer sofistikerte tabellfunksjoner som stiler, cellestørrelse, tekstretning eller sorteringsrekkefølge, vil du kunne se dem hvis de ble opprettet på skrivebordsversjonen. De kan ikke konfigureres i Word Online.
• Bilder: Du kan sette inn bilder eller utklipp som er lagret på datamaskinen din eller etter å ha søkt online. Du kan også bruke noen bildestiler, skrive alt-tekst og endre størrelse. Du kan ikke dra bilder til et nytt sted (du trenger bare å klippe ut og lime inn). Du vil ikke kunne benytte deg av mer avanserte bilderedigeringsfunksjoner som beskjæring i nettversjonen.
• Former, diagrammer, tekstbokser, SmartArt og WordArt: Hvis dokumentet ble opprettet i skrivebordsversjonen, vil du kunne se dem i lesevisning. I redigeringsvisning vil de vises som plassholdere som du kan slette, men ikke redigere. Du kan heller ikke flytte eller endre størrelse på dem i Word Online.
• Utforming: Hvis du liker å bruke utformingsfunksjon som temaer i Word, vil du legge merke til at du kan gjøre det i online-versjonen, men du kan ikke opprette nye eller endre eksisterende temaer. Det kan man kun gjøre i skrivebordsversjonen
• Finn, men ikke erstatt: Du må bytte til lesevisning for å bruke søkefunksjonen. Du kan finne ord, men det er ikke noe alternativ for å erstatte tekst i online-versjonen.
• Sideoppsett: Dette fungerer litt annerledes i online-versjonen. I lesevisning kan du se pauser mellom linjer og sider, men i redigering er linjeskift og avsnittsbrudd like og du ser ikke sideskift. Overskrifter og bunntekst, inkludert sidetall, vises i lesevisning, men de er skjult i redigeringsvisning. Hvis du har opprettet kolonner i et dokument som ble opprettet på skrivebordet, blir de bevart i den elektroniske versjonen, men du kan ikke redigere kolonnene.
• Referanser: Fotnoter, sluttnoter, bibliografi, innholdsfortegnelse og indeksvisning er som forventet i lesevisning, men i redigeringsvisning vises de som plassholdere som du kan slette, men ikke redigere eller oppdatere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *