Informerte foresatte er engasjerte foresatte

shutterstock 1437914213 scaled

Lærere og foresatte har et felles mål –at barna skal lykkes i å mestre skolehverdagen.
En av måtene å oppnå dette målet på, er god og åpen å kommunikasjon mellom lærere og foresatte.
Skooler bidrar til å holde foresatte informert om hva som skjer i klasserommet, og legger til rette for at læreren kan dokumentere fremgang og dele oppgaver med foresatte digitalt. Det er en stor tidsbesparelse for læreren, og sørger for at foresatte holdes oppdatert på det faglige som arbeides med i barnets klasserom.
Ifølge forskning fra Harvard Graduate School of Education økte god skole-hjem kommunikasjon muligheten for at elevene fullførte leksene sine med 40%, økte elevenes oppmerksomhet med 25% og økte klassedeltakelsesraten med 15%.
Under vil vi nevne noen av våre verktøy som er laget for kommunikasjon og informasjon mellom lærere og foresatte.

Meldingsverktøyet med påmeldingskjema og svarskjema

Å ha mulighet for raskt og enkelt kunne opprette og sende ut meldinger med svaralternativer til foresatte er populært. Basert på tilbakemeldinger fra lærere har vi oppdatert meldingsverktøyet og lagt til muligheter for svaralternativer med tilhørende enkel oversikt over svarene.

1 11

Å skreddersy spørsmål og svar på denne måten gjør det enkelt for lærere å få svar på de spesifikke spørsmålene de ønsker.

Foresattportal og Skooler Parent app

Jo enklere det er for en lærer å varsle foresatte om endringer på skolen, jo bedre.
Så snart læreren publiserer ny informasjon for klassen, for eksempel ved å publisere en ny oppgave eller endre forfallsdato på et prosjekt, oppdateres Skoolers foresattportal automatisk. Foresatte kan holde seg oppdatert ved å følge med på informasjonen i foresattportalen.

2

For foresatte med smarttelefon, kan Skooler Parent lastes ned via både iPhone og Android-telefoner. Foresatte kan se hvilke oppgaver som er publisert, elevens oppmøte, karakterer og vurderinger og de får tilgang til planer og ukeplaner.

3

Planer

Et av områdene hvor det brukes mye tid i skolen, er planlegging. Lærerne samarbeider tett med de andre lærerne på klassetrinnet, slik at hvert barn skal få en så god pedagogisk opplevelse som mulig. Skoolers planleggingsverktøy hjelper til med planleggingsprosessen og lar deg legge til kompetansemål fra Udir, men også opprette egne mål for sin skole.

4

Utviklingssamtaler/IUP

Foresattsamtaler, halvårsrapporter og IUP er lett å synliggjøre i Skooler. Du kan bruke rapporter og vurderinger for å følge opp elevens utvikling gjennom skoleåret. Lærere kan se oversikt over elevens fremdrift per fag eller per elev, og når vurderingene er publisert, får elever og foresatte tilgang til rapportene og kan gjennomgå disse før og under utviklingssamtalen. Og senere gå tilbake for å se hva man avtalte som utviklingsområder.

5 1

Informerte foresatte er engasjerte foresatte

God kommunikasjon mellom lærere og foresatte er avgjørende for å hjelpe elevene med å lykkes i skolen. Ved å gjøre god kommunikasjon med foresatte til en rutine, hjelper du de med å støtte sine barn og å bli aktivt engasjert i det som skjer på skolen. Skooler hjelper med å forenkle kommunikasjonsprosessen og gjør det enklere for foresatte å være involvert i barnets utdannelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *