Fjernundervisning- hvordan komme raskt i gang

shutterstock 517415557 e1584708008588

Med spredningen av COVID-19-viruset, ser mange kommuner etter løsninger på hvordan de skal håndtere elever som er borte fra skolen i perioder med sykdom eller i karantene.

Fjernundervisning er en måte å organisere undervisning på der eleven helt eller delvis har kontakt med lærestedet uten å behøve å være fysisk til stede.

Generelt sett vil det nå og i fremtiden være viktig å ha alternativ til vanlig klasseromsundervisning. Som følge av dårlige værforhold, helserelaterte årsaker eller andre grunner som forhindrer eleven fra å komme på skolen, kan det bli en nødvendighet å på kort tid kunne tilby elever et alternativ til å få undervisning på skolen.

Å ha de riktige læringsverktøyene.

Skooler’s læringsverktøy, som er fullt integrert med Office 365, gir din skole mulighet til å planlegge og gjennomføre et fjernundervisningsprogram for elevene. Samtidig gir Skooler mulighet for å holde foresatte informert og oppdatert.

  • Skooler Meldinger til foresatte hjelper lærere og skoleadministrasjon å kommunisere med foreldre. Via melding eller individuell chat kan lærere sende informasjon til foreldrene.
  • Microsoft Teams kan utgjøre et online klasseromsmiljø. Her kan også lærere spille inn og laste opp videoer som elevene kan se på når de selv ønsker det. Lærere kan også ha undervisning via live’streaming. Chat-funksjonen med andre elever hjelper også de elevene som er pålagt å være borte fra skolen å opprettholde kontakt med sine medelever og føle seg som en viktig del av klassen og undervisningen.
  • Skooler og Teams er sammen en god kombinasjon for fjernundervisning. Alle Skooler-funksjoner er tilgjengelige i Teams. Dermed kan man planlegge og legge opp til en undervisning tett opptil den man kan gi i klasserommet.
  • Skooler oppgaveverktøy gjør det enkelt å opprette, se og administrere oppgaver. Du kan legge til egenvurdering, kameratvurdering, læringsmål, lenker til ressurser, vedlegg, matriser, plagiatkontroll og tester. Du kan lage gruppeoppgaver og gi multimediakommentarer.
  • SkoolerSkryt er et godt verktøy for å gi ros til elever. Å være hjemme betyr at elevene har færre muligheter til å direkte samhandle med lærere og motta anerkjennelse og skryt. SkoolerSkryt gir lærere mulighet til å gi elever skryt når de oppnår et bestemt mål, og denne lille oppmerksomheten kan være ekstra hyggelig når eleven ikke kan være tilstede i klasserommet av ulike årsaker.
  • OneNote hjelper lærere med å dele innhold og materiale med elever, kolleger og foreldre. Lærere kan bruke den digitale tavlefunksjonen til å spille av lyd og vise videofiler. I tillegg kan elever og lærere legge til digitalt innhold, som for eksempel websider eller videoer. I OneNote kan du organisere læreplanene og fagstoffet i din egen digitale notatblokk.

Planlegging av fjernundervisning:

  • Lærerforberedelse. Å undervise eksternt via video, er en annen opplevelse enn å undervise i et klasserom. Det kan være lurt å ha øvd seg litt. Å tilby god opplæring for lærere om hvordan de kan undervise og gi leksjoner på best mulig måte via innspilt og live video vil bidra til å gi en god pedagogiske opplevelse for både lærer og elev.
  • Tilgang til teknologi. En forutsetning for vellykket fjernundervisning, er å forsikre seg at hver elev har tilgang til digitale enheter og internett for å kunne fullføre sitt skolearbeid. Kommuner og skoler kan forberede seg ved å finne ut av den digitale statusen til sine elever (dvs. hvor mange elever som ikke har tilgang til bærbare datamaskiner, nettbrett eller internettilgang hjemme) og investere i enheter som kan brukes med mobildata, om nødvendig.
  • Omvendt undervisning. For skoler som allerede har benyttet omvendt undervisning kan overgangen til fjernundervisning bli enklere. De har kanskje en bank av allerede innspilte leksjoner og er bedre kjent med bruk av video og andre presentasjonsverktøy. Det finnes mange gode instruksjoner og videoer på nett som man kan la seg inspirere av.

Vil du vite mer om planlegging og gjennomføring av fjernundervisning? Følg med på siden vår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *