Fjernundervisning før og nå – erfaringer og tips om hvordan Skoolers verktøy kan hjelpe deg.

shutterstock 1606120399

Konseptet med fjernundervisning er ikke nytt, men på grunn av fremskrittene innenfor teknologien kan konseptet med fjernundervisning virke som et nytt begrep. Store norske leksikon skriver følgende,«Organisert brevundervisning oppstod i Europa omkring 1850, etter at postvesenet var blitt effektivisert. I USA ble undervisningsformen høyt utviklet før 1900. Den første betydelige brevskolen i Skandinavia var Hermods Korrespondanseinstitutt i Malmö, som ble stiftet 1898. I Norge var Ernst G. Mortensen (1887–1966) pioneren på dette felt. I 1914 grunnla han Norsk Korrespondanseskole. NKI-skolen, NKS og Folkets Brevskole er blant de større i Norge. Norsk forbund for fjernundervisning ble stiftet i 1968 under navnet Norsk Brevskoleforbund og har som medlemmer både frittstående fjernundervisningsinstitusjoner og offentlige universiteter og høyskoler.»

Den globale COVID-19-pandemien har fått skoler over hele verden til å endre hvordan de underviser. Dette har bydd på utfordringer for mange, men det er også kommet frem at fjernundervisning kan ha mange fordeler.
Læringskurven har for mange lærere, elever og foresatte vært bratt. Mange ulike apper og enheter har blitt tatt i bruk.
Nå er mange elever tilbake på skolen igjen, men en del har fortsatt hjemmeundervisning flere dager i uken.

Fjernundervisning kan være morsomt …

Som president Franklin D. Roosevelt sa i sin første tale fra 1933: » The only thing we have to fear is…fear itself » (Det eneste vi har å frykte, er frykten selv).
Ideen om fjernundervisning kan være skremmende, men det er ofte enklere enn hva man forventer. En lærer og IKT ansatt på en videregående skole i Gøteborg som bruker Skooler, sa følgende om overgangen til fjernundervisning: “Fjernundervisning har vært et eventyr for skolen vår. Fra skepsis og frykt for tekniske problemer synes lærerne våre nå det er både morsomt og engasjerende. I stedet for å si ‘Hvorfor?’ Og ‘Hvordan?’ Gir vi hverandre nå tips og deler erfaringer.»

Skoolers testverktøy

Å undervise og lage oppgaver for elever for å hjelpe dem å lære materialet er selve kjernen i undervisningen. Neste trinn er å lage prøver/ tester som hjelper elevene å demonstrere sin mestring av innholdet. Mange skoler har gått bort fra multiple-choice og rett/feil svar, med større vekt på at elevene nå skal vise hva de kan, hvorfor og hvordan istedenfor å pugge seg frem til riktig svar.
Å kombinere Skooler med Teams gir lærere frihet til å lage tester/prøver i en rekke formater. Test-verktøyet gir lærere mulighet til å lage tester nesten uansett hvilket format de foretrekker. Det er lett å dele med elever og andre lærere. I tillegg kan det settes inn innhold som for eksempel en video eller en henvisning til en informasjonskilde, som gir ekstra kreativ tyngde.

testv

Skooler’s verktøykasse lar lærere lage et virtuelt klasseromsmiljø

Bruk «Opprett grupper» til å raskt dele elevene inn i grupper.
Gi gruppene en oppgave som skal løses i løpet av 30 minutter, bruk tidtakeren til å vise gjenstående tid. Når tiden er ute kan du bruke «Tilfeldig elev» funksjonen til å velge hvem som skal presentere oppgaven. Så er det kanskje på tide å ringe ut til friminutt? da kan du bruke den digitale skoleklokken.
Dette er bare forslag, men alle disse funksjonene finner du i det nye verktøyet «Verktøykassen». Elevene har også fått verktøykasse, der vil de finne tidtakeren og memoryspill for litt morsom hjernetrim.

toolboxv

Fjernundervisning i en verden av endring

Selv uten COVID-19-pandemien, er fjernundervisning nå blitt godt og kjent alternativ innen utdanning. Ekstern læring krever at lærere endrer på hvordan de legger opp undervisningen, og den krever at elevene jobber og forholder seg til undervisningen på en annen måte.
Neste blogg vil derfor inneholde flere tips om hvordan Skooler kan benyttes i fjernundervisningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *