Header About

About SKOOLER

Conexus ble startet i år 2000 ut fra en tanke om at teknologi i større grad kunne tas i bruk for å bedre kvaliteten i læring og oppfølging av elevene. Siden den gang har Conexus utviklet et unikt fokus på læringsanalyse, innhold og prosesser for læring og utvikling.

Vår visjon er å bidra til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensiale.

I dag er Conexus verdensledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene – i stedet for kun å måle og rangere dem. Sagt med færre ord: vi hjelper læreren til å hjelpe eleven. Conexus tilbyr løsninger for innsikt, identifisering, oppfølging gjennom elevdata.

logo conexus 2021 black

Our vision is to make school life easier for students, parents, teachers and school leaders!

In 2016, Skooler’s founder, Tor Ove Henriksen, saw that the education sector needed a better solution.

He found a way to modernize and simplify learning tools which fully integrated educational tasks with Microsoft’s productivity and collaboration tools.

Tor Ove developed Skooler, which became the top Microsoft 365 integration platform in Scandinavia.

Contact Us!