login

Logga in

Acer for Education

Skolan

Lärare, elever och skolledare

Logga in med ditt Microsoft 365-konto

Parents

Hemmet

Vårdnadshavare

Logga in med eget konto * eller BankID

Admins & New Customers

Admin

IT-administratörer och Nya skolor

Hantera Skooler LMS

* Registrera först din e-postadress till skolan.

Föräldrainloggning

Kort tutorial (EN) för föräldrar med eget konto (ej BankID).

Parent Login