Header Planning

Skapa ”kurspaket” och planera utifrån läroplanen

Pedagogisk planering

Skooler underlättar din planering

I planeringsverktyget kan lärare och skolledare samarbeta och skapa läsårs-, termins-, tema och veckoplaneringar.

Du kan skapa återanvändbara ”kurspaket”, med arbetsmaterial, länksamlingar och koppla till det centrala innehållet i läroplanen.

Lägg till lokala mål

Din skola kan använda Skolverkets redan inlästa kursplaner, eller anpassa lokalt.

På så vis kan skolan färga och anpassa sina ämnen utifrån behov.

Ipad standards SV 1
ped planning pc 293823251 resized

Rika planeringar

Du kan planera utifrån kalendern, ämnets innehåll, läroplanen eller bara samla allt elevmaterial på ett ställe.

Effektiv planering som kan delas med andra

Planeringar skapas med fördel tillsammans – mellan kollegor, i arbetslaget, ämnesgruppen, på skolan eller i hela kommunen.

Planeringar kan göras internt bland lärare, eller vara ett sätt att förse elever och vårdnadshavare med allt skolmaterial. Planeringarna görs direkt i Office 365 och du kan dela ditt material direkt från OneDrive eller utgå från skolans Teams.

Sharing icon Skooler resized
Plagiatkontroll image 1

Skooler Plagiatkontroll

Är du säker på att eleverna lämnar in sina egna arbeten? Eller har någon annan gjort dem?

Med Skoolers plagiatkontroll (mot Urkund) upptäcker du plagiat.

Med Skooler digitaliserar du snabbt och enkelt skolvardagen

Digitalisera skolan
Skolan och hemmet
Goda bedomningsrutiner 1

Skooler finns på alla plattformar

PC family resize 2

Ladda ner Skoolers app för vårdnadshavare i appbutiken.


AppStore button     GooglePlay button