En komplett lösning för skolan

Skoolers verktyg

Förenkla skolvardagen!

Läraren vill och behöver vara i klassrummet med sina elever så mycket som möjligt. Digitaliseringen av den svenska skolan ger läraren fler möjligheter att vara kreativ och motivera eleverna. Skoolers verktyg ersätter inte traditionella och välfungerande pedagogiska metoder, men kompletterar och berikar skolvardagen.

digital workflow powerpoint computer resized

Allt-i-ett

Skooler och Microsoft 365 känns inte som två olika produkter. Det underlättar upplevelsen eftersom du slipper att hoppa fram och tillbaka mellan olika program.

Skräddarsy för din skola

Skooler stödjer svenska läroplan – du kan planera centralt innehåll och bedöma kunskapskrav. Dessutom kan du göra lokala anpassningar.

Ipad standards SV 1

Med Skooler kan du utveckla din digitala kompetens!

Assessment Surface SV

Samarbeta

Kombinationen Skooler och Microsoft 365 förenklar samarbetet mellan lärare och elev.

Till exempel: Planera och dela dokument, rapportera frånvaro, skapa uppgifter, bedöm utifrån kunskapskraven, se en nulägesöversikt i alla ämnen och upprätta utvecklingsplaner.

Kommunicera mellan skolan och hemmet

Skooler involverar vårdnadshavarna i barnets skolvardag. I webbportalen eller mobilappen kan du enkelt chatta med lärare eller få meddelanden från skolan.

iphone skooler US Messages left angle resized

Personlig startsida

Din startsida är anpassad för dig och din roll på skolan. Du får tillgång till kalender, dina appar och ett notisflöde.

Dashboard with PC SV

Digital kompetens är viktig!

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Målet för regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen beslutade i maj 2017 om en samlad digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digitaliserat Sverige.” (Regeringen, www.regeringen.se).

Att använda och förstå digitala resurser är viktigt för att kunna tolka och förmedla information.

Att hitta och navigera i informationssamhället ställer höga krav på att kunna söka och tolka information, samt vara källkritisk och kunna källhänvisa.

Att producera och behandla digitalt material kräver både kreativitet och kunskap.

För att kommunicera och samarbeta i en digital värld behöver vi kunna planera, organisera och genomföra aktiviteter online.

Digitalt omdöme betyder att följa regler och visa hänsyn på nätet och på sociala medier. Digital värdegrund blir allt viktigare när våra elever befinner sig alltmer utanför klassrummet i en digital kontext.

Skoolerverktyg

Digitalisera skolan
Goda bedomningsrutiner 1
Pedagogisk planering
Skolan och hemmet

Varför Skooler?

”Som lärare behöver jag planera och genomföra undervisningen, bedöma elevarbeten och följa upp kunskaper. Utöver detta följer jag upp närvaro, kommunicerar med föräldrarna och dokumenterar utvecklingssamtal. Skooler är ett stöd i detta arbete!”

Med Skooler blir det både enkelt och kreativt att arbeta som lärare.

Skooler teacher
Skooler for teacher 2

”Som skolledare vill jag ha kontroll på elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse till stöd för skolans systematiska kvalitetsarbete. Jag söker en effektiv och transparent kommunikationskanal mellan hem och skola och ett gemensamt verktyg för internkommunikation och samarbete.”

I Skooler kombineras det administrativa med det pedagogiska.

”Som förälder vill jag kunna se vilka läxor mina barn har och följa hur det går för dem i skolan så att jag kan stötta och hjälpa. Jag vill även kunna följa deras närvaro och kunskapsutveckling. Jag vill få påminnelser om föräldramöten och boka in utvecklingssamtal – allt direkt i mobilen.”

I Skooler får föräldrar koll på barnets studiesituation.

Skooler parent
Skooler student

”Som elev behöver jag kunna se vilka planeringar, uppgifter och läxor jag har fått och lämna in dem samt se mina resultat. Jag vill även hålla mig uppdaterad och kunna samarbeta med mina lärare och klasskamrater. Jag kan arbeta online när jag vill, var jag vill – på en dator, läsplatta eller i mobilen.”

Skooler låter eleverna göra skolarbetet i molnet.

Skooler ger dig

 • Moderna arbetsredskap
 • Pedagogisk planering
 • Formativa och summativa bedömningsverktyg
 • Grupp-, kamratbedömning och självskattning
 • Individuella utvecklingsplaner (IUP)
 • Självrättande digitala prov
 • Frånvarorapportering
 • Klass- och grupplistor
 • Bildalbum
 • Enkel kommunikation med chatt eller meddelanden
 • Mobilapp för lärare, elever och vårdnadshavare
Dashboard with PC SV

Prova Skooler

För en skola är valet av skolplattform ett stort beslut. Vi hjälper er att sätta samman en fokusgrupp och testa gratis innan ni bestämmer er.

3M note Skooler SV
Skooler plans central contents

Planera och bedöm utifrån läroplanen

Skoolers pedagogiska verktyg är förankrade i svensk läroplan – förskola, grundskola, gymnasieskola vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskola. Du kan planera det centrala innehållet, bedöma utifrån kunskapskraven, använda skolans egen variant av omdömesblanketten och dokumentera individuella utvecklingsplaner avstämda mot målbeskrivningen. I Skooler Förskola arbetar du istället med mål och pedagogisk dokumentation.

Microsoft Teams integration

Skoolers unika integration mot Microsoft Teams kombinerar Skoolers pedagogiska verktyg och de samarbetsmöjligheter som erbjuds i Teams. Skoolers planeringar, uppgifter, nulägen osv kan enkelt läggas till som Tabs i alla Teamskanaler. Skooler Bot i Teams aviserar det som händer i Teams, vilket skapar nya sätt för lärare och elever att kommunicera.

Skooler teams
academy bp

Webbaserad utbildning för lärare och personal

Skooler Academy är en utbildningsportal för Microsoft 365 och Skoolers e-lärande. Lärare och personal får tillgång till en ständigt uppdaterad utbildningsresurs, för att dra maximal nytta av skolans investering i digital teknik.

Skooler finns på alla plattformar

PC family resize 2

Ladda ner Skoolers app för vårdnadshavare i appbutiken.


AppStore button     GooglePlay button