Positiva känslor främjar lärandet

shutterstock 168936281 scaled

God kommunikation har alltid varit kännetecken för att skapa en positiv inlärningsmiljö. Det skapar starkare och mer tillitsfulla relationer mellan lärare och elever. Att “ses och höras” av läraren kan inspirera eleverna att vilja engagera sig mer i inlärningsprocessen.

stjærner1

I dagens nya normala, där skolan även måste vara tillgänglig för fjärrundervisning, kan det vara mer utmanande att upprätthålla en positiv och engagerande inlärningsmiljö. Tekniska verktyg som involverar och uppmanar till kommunikation mellan lärare och elev kan lägga grunden för att bygga positiva relationer i det virtuella klassrummet. Det är här som Skooler Stjärnor kommer till sitt rätta. Det är ett av de enklaste, men ändå flexibla verktygen som du som lärare kan använda för att ge eleverna ett positivt erkännande, beröm och en känsla av ”Jag ser dig” trots att eleven inte är i samma rum.

Sjärnor kan också vara ett sätt att engagera studenter och hjälpa dem att hålla sig motiverade, särskilt när eleven upplever att ämnet är utmanande. Det är även ett verktyg som kan hjälpa eleverna att utvecklas och känna sig motiverade.

Människor med ett dynamiskt tankesätt tror att förmågor kan utvecklas genom engagemang och hårt arbete. Enligt den kända psykologen Carol Dweck, har framgång hos en person mer att göra med deras tankesätt och deras tro på sig själva, än om hur smart eller hårt arbetande de är.
Brains and talent are just the starting point,” säger Dweck. “This view creates a love of learning and a resilience that is essential for great accomplishment.”

Skooler Stjärnor tillåter dig som lärare att skapa en positiv och dynamisk miljö där eleven kan utvecklas och bli självgående. Som lärare kan du berömma inte bara ansträngning eller prestation utan också för sociala färdigheter och framsteg mot inlärningsmål.

4 saker som gör Skooler Stjärnor till ett elevverktyg för studentengagemang

  1. Lätt att använda, fördelen med färdiga Stjärnor är att läraren ges valmöjligheten att förmedla och kommunicera med eleven på ett positivt sätt. Samt att grafiken med emoji-stil är en bekantDÄr uttrycksform.
  2. Flexibelt, möjligheten att mixa och skapa egna Stjärnor gör att läraren kan vara kreativ och anpassa det efter egna behov. Skapa dina egna Stjärnor inom en kategori, tilldela olika poängsystem eller skapa helt nya kategorier av Stjärnor.
  3. Snabbt, många har efterfrågat möjligheten att kunna ge Stjärnor inte bara till enskilda elever utan till hela klassrummet. Skooler Stjärnor har nu en ny funktion som gör det möjligt för lärare att snart ge Stjärnor till hela klassen.
  4. Tillgängligt, du kan komma åt Skooler Stjärnor i Skooler eller i Microsoft Teams där det numera också finns fullt tillgängligt om du föredrar att använda det gränssnittet med Skooler.
stjæner

Du hittar Skooler Stjärnor under klasslistor. När du klickar bredvid studentens namn visas alternativet ”Ge Skooler Stjärnor”. Stjärnor-kategorier varierar från sociala, som att delta eller vara trevliga, till mer specifika som att prata spanska eller superkodare. Du kan redigera befintliga Stjärnor för att tilldela poängvärden eller klicka på ”Lägg till ny” för att skapa nya Stjärnor med hjälp av en mängd olika ikoner, bilder och Emojis.

Som lärare kan du se de Stjärnor du tilldelat samtliga elever, medans eleverna enbart ser de Stjärnor som de har fått.

Använda Stjärnor i klassrummet

Nyckeln till till framgång med Skooler Stjärnor är hur du använder dem. När du använder Stjärnor är det viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om att enbart belöna ansträngning eller att belöna prestation. Helst är det lite av båda, och lite till.
Dweck säger, “Effort is one of those things that gives meaning to life. Effort means you care about something, that something is important to you and you are willing to work for it.” men hon varnar även för, “Unproductive effort is never a good thing. It’s critical to reward not just effort but learning and progress, and to emphasize the processes that yield these things, such as seeking help from others, trying new strategies and capitalizing on setbacks to move forward effectively.”

Om du undervisar på distans, tänk på alla de små ”bra jobbat” som du skulle ha uppmuntrat eleverna med om du hade gått runt i klassrummet och fundera över hur du kan förvandla dem till Stjärnor som kan användas på istället. Förutom ansträngning, prestation och framsteg, överväg att använda Stjärnor som lyfter fram sociala färdigheter som bra lagarbete, att hjälpa andra eller att lyckas lösa en konflikter. Ju mer du använda Skooler Stjärnor, desto fler sätt kommer du att hitta för att använda dem för att skapa positiva känslor och tankesätt som främjar lärandet.

Använder du Stjärnor? Vilka är dina favoriter? Dela gärna dina kreativa idéer kring “nya Stjärnor”. Vårt team och andra lärare runt om i världen som använder Skooler och Team vill gärna lära sig av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *