Header Vurderinger 1

Skapa uppgifter och gör bedömningar

Goda bedömningsrutiner

Allt samlat på en plats

Med Skooler kan bedömningar och återkoppling göras direkt i Microsoft 365, t ex Word och Powerpoint. Processen blir både enklare och tidsbesparande men framförallt mer naturlig.

Skapa uppgifter och digitala prov

Du slipper rätta läxförhör om du skapar digitala självrättande prov direkt i Skooler.

Eleverna kan även självskatta sig och göra kamratbedömningar.

Ipad Quizzes SV
iPad vurdering teacher US resized2

Snabbt och enkelt

Uppgifter kan kopplas mot planeringar, centralt innehåll och kunskapskrav.

Du kan skapa ämnesövergripande uppgifter, och välja enskilda inlämningar eller grupparbeten.

Formativ och summativ bedömning

PC ILP SV

Skoolers IUP och Nulägen samlar elevens alla omdömen och resultat på ett ställe – för lärare, elever och vårdnadshavare.

Plagiatkontroll image 1

Skooler Plagiatkontroll

Är du säker på att eleverna lämnar in sina egna arbeten? Eller har någon annan gjort dem?

Med Skoolers plagiatkontroll (mot Urkund) upptäcker du plagiat.

Med Skooler digitaliserar du snabbt och enkelt skolvardagen

Digitalisera skolan
Skolan och hemmet
Digitalisera skolan

Skooler finns på alla plattformar

PC family resize 2

Ladda ner Skoolers app för vårdnadshavare i appbutiken.


AppStore button     GooglePlay button