Alle foreldre ombord!

shutterstock 1115652329

Konsekvent kommunikasjon mellom lærere og foresatte er avgjørende for et barns suksess i klasserommet. Mens lærere underviser, bør foresatte være jevnlig involvert for å støtte deres barns pedagogiske fremgang.
For å bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom lærere og foresatte, lagde Skooler en Foresattportal. Selv om enkelte kommuner og skoler har tatt i bruk applikasjoner som Transponder, trenger de gjerne en del teknisk støtte for å samarbeide med andre applikasjoner. Det kan bety behov for bruk av ekstra IT-ressurser. I tillegg må skolens ansatte lære å bruke flere applikasjoner. Siden Skooler er integrert med Office 365, trenger brukerne bare å vite hvordan man arbeider med Microsoft Office-applikasjoner som for eksempel Word og Excel.
Skooler gir lærere og foresatte et brukervennlig verktøy som kan nås via en PC, et nettbrett eller en mobiltelefon, både på iOS og Android. Det som er fint med Skooler er at når du starter programmet, ser du umiddelbart de siste meldingene, oppgavene og ukeplanene for elever. Hvis du har mer enn ett barn på den samme skolen eller forskjellige skoler i kommunen, kan du enkelt bytte mellom dem.
La oss se på noen av funksjonene som Skooler har skapt for å hjelpe lærere og foresatte å kommunisere enklere.

Meldinger og Chat
En av rullegardinmenyene i Skoolers dashbord er Meldinger, som inkluderer to undermenyer: Informasjon fra skolen og Chat. Når foresatte klikker på fanen Informasjon fra skolen, ser de en logg av meldinger fra barnets lærer om forskjellige aktiviteter som for eksempel turer, forestillinger, og notater. Det andre området er designet for samtaler mellom lærere og foresatte. I motsetning til en direktemeldingsapplikasjon, er Chat en sikker meldingsplatform som kan brukes til å dele informasjon med noen eller alle foresatte. Ved hjelp av chat kan lærerne registrere kommunikasjonshistorikken med hver foresatt, noe som kan være viktig hvis en lærer trenger å vise til hvor ofte en foresatt har blitt kontaktet gjennom året.

ombord 1 e1556128020743

Oppgaver og Vurderinger

I Oppgaver kan foresatte se hvilke oppgaver som er lagt ut, hva statusen er og når den skal leveres inn. I tillegg lagrer systemet alle tidligere oppgaver, slik at foresatte kan se tilbake på en oppgave for å se hva deres barn har lært.
Tilsvarende er Vurderinger et viktig aspekt av undervisningen, siden det er et utgangspunkt for elevens kunnskap om et fag. I begynnelsen av året vil en lærer på småskoletrinnet for eksempel vurdere hvilke bokstaver og lyder hver elev kan. I midten og på slutten av skoleåret vil læreren vurdere elevene igjen for å måle deres fremgang.
Foresatte kan kommunisere med læreren om lest vurdering og samarbeide for å bidra til å øve på det som undervises i klasserommet.

oppgaverblog

Kalender
En av utfordringene mange foresatte møter i hverdagen, er å samkjøre skolerelaterte og sosiale kalendere til barna sine. Med mange forskjellige fritidsaktiviteter, kan det være vanskelig for foresatte å hjelpe barna å holde seg oppdatert på hver oppgave og hendelse på skolen.
Kalenderfunksjonen viser fag, for eksempel matematikk, og oppgaven som blir jobbet med i klasserommet. Det er en stor tidsbesparelse for læreren hvis foresatte er orientert om hva som blir undervist i stedet for å måtte sende en e-post om dette til alle foresatte.

kalenderblogg

Innholdsbibliotek og Notatblokker
Innholdsbiblioteket er et nyttig verktøy som lar elevene beholde alle sine elektroniske dokumenter på ett sted. På samme måte kan lærere opprette innholdsbiblioteker som inneholder alle nødvendige hjelpemidler for en oppgave og alle relevante dokumenter for hvert tema. Notatblokker er koblet til OneNote som er en del av Office 365. I OneNote kan elevene samle notater, ukebrev, tester og lekser.

tor hammeren

Tenk på det som et stort arkivskap hvor lærere kan laste opp dokumenter og hjelpemidler elever og foresatte kan få tilgang til når som helst. Det er en mappe for hvert fag som bidrar til å holde informasjonen organisert. Begge disse funksjonene gjør det enkelt for foresatte å se nøyaktig hva deres barn gjør i klasserommet. Det gir dem også mulighet til å forstå hva deres barn kanskje trenger ekstra hjelp med.

henrik ibsen

Fravær, Karakterbok
De fleste foresatte vil vite hvordan barnet deres gjør det i klassetimene, og om de møter opp på skolen. Å registrere elevenes oppmøte, er noe som tar mye tid for lærerne. I grunnskolen er det ganske enkelt, det er det første som blir gjort ved oppstart av skoledagen. Men for ungdomsskole og videregående skole, der elevene vanligvis har 6-7 timer hver dag, skjer dette på bekostning av undervisningen. Skoolers Fraværsmodul viser foresatte hele historikken om deres barns oppmøte for året og hvilke fravær som er dokumentert eller udokumentert.

fraværblogg 1


På samme måte kan du også få innsikt i vurdering av oppgaver. Registrering av elevers oppmøte på skolen og vurdering av karakterer har alltid vært lærerens ansvar. Ved bruk av Skooler er all informasjon lagret i en applikasjon som sparer tid for lærere og skolekontoransatte. Det som er viktig er at Skooler gjør det enkelt for foresatte å vite nøyaktig hva deres barn gjør på skolen og å kommunisere med lærere. Samtidig lar Skooler elevene vite at deres foresatte har mulighet til å orientere seg om hva som skjer i klasserommet.

vurderingblogg

Skooler Skryt
Alle elever setter pris på å bli belønnet for sin innsats. Det er viktig for barn å bygge selvtillit og føle seg verdsatt. Skooler Skryt-funksjonen er designet for å få lærere til å gi skryt til elever for en rekke handlinger, for eksempel ved å få gode karakter. Skooler Skryt gir lærere også mulighet til å lage kategorier som hjelper elevene til å utvikle andre viktige ferdigheter som å være hjelpsomme, fremme et miljø av samarbeid og vise en positiv holdning, for å nevne noen.

Skoolerskrytblogg


Alle disse funksjonene i Skooler har spesifikke egenskaper. Det flotte er at alle gjør det enkelt for lærerne å holde foresatte orientert om hva som blir undervist i klasserommet og hvordan deres barn presterer. Ved å gjøre kommunikasjonen mellom lærere og foresatte enkel, er det elevene som vil få flest fordeler siden de bør ha pedagogisk støtte både på skolen og i hjemmet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *