Trygg kommunikasjon med

Skooler SMS

Kommunikasjon mellom skole og hjem er nå mulig med bare ett verktøy. Med Skooler SMS kan alle funksjonene dere før har hatt hos forskjellige leverandører slås sammen.

God kommunikasjon mellom skole og hjem krever gode og effektive kommunikasjonsløsninger. Det får du med Skooler.

Enklere oppfølging
I vår Foresattportal og app for foresatte foregår den daglige oppfølgingen av skolearbeidet og hvor praktiske beskjeder blir gitt. Skooler SMS forsterker dialogen ved å kunne sende beskjeder direkte til foresatte. Dette gjør at all kommunikasjon mellom skole og hjem samles i Skooler, og foresatte får det dermed enklere ved å ha én løsning å forholde seg til.

Trygt og brukervennlig
SMS sendes enkelt og greit fra en datamaskin, et nettbrett eller en telefon.
Kommunikasjonen gjennom Skoolers app og SMS gir en uovertruffen brukervennlighet og trygghet.

Direkte fra Skooler
Send og motta tekstmeldinger og administrer kommunikasjonen direkte fra Skooler. Alle SMSer som sendes ut fra Skooler blir også sendt som egen chat-melding og e-post.

Rask varsling ved beredskap
Verdien av å raskt kunne informere hjemmene digitalt via SMS og e-post ved viktige hendelser, der dette er hensiktsmessig, er høy. Unngå lange og tidkrevende ringerunder til hvert enkelt hjem.

Full oversikt
Følg hver enkelt SMS helt frem til mottakerens telefon med kvittering på leveringsstatus. Dette gjør feilsøk enkelt og effektivt. Avsender ser om meldingen fysisk er levert til mottaker.

Skooler SMS kan synkroniseres med alle skoleadministrative løsninger.
Sammen med vårt tilleggsprodukt Skooler Arkiv sikres varig arkivering av kommunikasjonen.

Ved å samle all dialog i Skooler, vil skole-hjem-samarbeidet bli mer oversiktlig og effektivt.

  • Ubegrenset antall brukere
  • SMS sendes også som chat og e-post
  • Innhenting av tilbakemeldinger
  • Ubegrenset mottak av innkomne SMS
  • Utsendelse av SMS til enkeltpersoner
  • Masseutsendelse av SMS til grupper
  • Responsivt design
  • Rask support

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.


    

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@skooler.com

www.skooler.com