Trygg kommunikasjon med

Skooler SMS

Kommunikasjon mellom skole og hjem er nå mulig med bare ett verktøy. Med Skooler SMS kan alle funksjonene dere før har hatt hos forskjellige leverandører slås sammen.

God kommunikasjon mellom skole og hjem krever gode og effektive kommunikasjonsløsninger. Det får du med Skooler.

Enklere oppfølging
I vår Foresattportal og app for foresatte foregår den daglige oppfølgingen av skolearbeidet og hvor praktiske beskjeder blir gitt. Skooler SMS forsterker dialogen ved å kunne sende beskjeder direkte til foresatte. Dette gjør at all kommunikasjon mellom skole og hjem samles i Skooler, og foresatte får det dermed enklere ved å ha én løsning å forholde seg til.

Trygt og brukervennlig
SMS sendes enkelt og greit fra en datamaskin, et nettbrett eller en telefon.
Kommunikasjonen gjennom Skoolers app og SMS gir en uovertruffen brukervennlighet og trygghet.

Rask varsling ved beredskap
Verdien av å raskt kunne informere hjemmene digitalt via SMS ved viktige hendelser, der dette er hensiktsmessig, er høy. Unngå lange og tidkrevende ringerunder til hvert enkelt hjem.

Ved å samle all dialog i Skooler, vil skole-hjem-samarbeidet bli mer oversiktlig og effektivt.

  • Ubegrenset antall brukere
  • Utsendelse av SMS til enkeltpersoner
  • Masseutsendelse av SMS til grupper
  • Responsivt design
  • Rask support

Tilleggsprodukter

Med våre tilleggsprodukter vil du få en sømløs og komplett brukeropplevelse.

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.