Skapa uppgifter och gör bedömningar

Goda bedömningsrutiner

Allt samlat på en plats

Med Skooler kan bedömningar och återkoppling göras direkt i Office 365, t ex Word och Powerpoint. Processen blir både enklare och tidsbesparande men framförallt mer naturlig.

Skapa uppgifter och digitala prov

Du slipper rätta läxförhör om du skapar digitala självrättande prov direkt i Skooler.

Eleverna kan även självskatta sig och göra kamratbedömningar.

Snabbt och enkelt

Uppgifter kan kopplas mot planeringar, centralt innehåll och kunskapskrav.

Du kan skapa ämnesövergripande uppgifter, och välja enskilda inlämningar eller grupparbeten.

Formativ och summativ bedömning

Skoolers IUP och Nulägen samlar elevens alla omdömen och resultat på ett ställe – för lärare, elever och vårdnadshavare.

Skooler Plagiatkontroll

ÄR du säker på att eleverna lämnar in sina egna arbeten? Eller har någon annan gjort dem?

Med Skoolers plagiatkontroll (mot Urkund) upptäcker du plagiat.

Skooler Arkiv

Virksomhetens hukommelse

Overhold arkivloven på en rask, effektiv og forsvarlig måte. Med vår Noark 5 godkjente arkiveringsløsning sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

Med Skooler kan du raskt og enkelt få effektive og gode strukturer i dine egne pedagogiske læringsløp:

Skooler er tilgjengelig på alle plattformer

Last ned Skoolers app for foresatte. Besøk appbutikkene.


    

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@skooler.com