Hvordan kan vi øke elevenes engasjement i læring?

kudos

………..det er et evig spørsmål. Nå for tiden er det mye fokus rundt hvordan lærere kan motivere elevene i klasserommet. Motiverte elever er mer engasjerte til å lære – det er sikkert.

Ifølge Gallup har engasjerte elever «2,5 ganger større sannsynlighet for å si at de får gode karakterer og gjøre det bra på skolen, og 4,5 ganger større sannsynlighet for at de ser lyst på fremtiden enn deres uengasjerte jevnaldrende».

«Å motivere» blir ofte brukt som et verb, noe som innebærer at en lærer har evne til å lære en elev å være motivert. Dette er imidlertid ikke så enkelt. Man kan ikke lære motivasjon, men man kan være med på å inspirere og støtte opp under det.

«Motivasjon forholder seg til drivkraften til å gjøre noe», sier Donna Walker Tileston i sin bok What Every Teacher Should Know About Student Motivation. «Motivasjon får oss til å stå opp om morgenen og gå på jobb. Motivasjon får oss til å studere nye ting, og motivasjon oppmuntrer oss til å prøve igjen når vi mislykkes».

På mange måter er motivasjon utdanningens høydepunkt. Når vi snakker om å motivere elever, snakker vi om å skape et miljø som hjelper elevene å bli (og forbli!) engasjert. Dette skjer enten ved å benytte seg av ekstrinsisk motivasjon – en måte å motivere på som fokuserer på eksterne belønninger, eller ved å støtte intrinsisk motivasjon – noe elevene gjør selv fordi de synes det er personlig givende. Ofte innebærer det å benytte seg av begge deler når vi vil motivere elevene på best mulig måte.

Det hele starter med klasserommet. Uansett tema og fag kan lærere støtte en oppmuntrende, inspirerende klasseromskultur der positive vaner og ferdigheter blir verdsatt, enten det er å jobbe hardt, være snill, hjelpe andre eller mer spesifikke fagrelaterte ferdigheter.

Vurdering og belønning har vist seg å ha merkbare positive psykologiske effekter. Mens eksterne belønninger kan utløse motivasjon, kan det å motta anerkjennelse bygge selvtillit og legge grunnlaget for mer intern motivasjon for å delta i læringsprosessen.

I følge Kendra Cherry i verywellmind-bloggen, kan belønninger være spesielt nyttige for å vekke interesse for noe elever som ellers ikke er motiverte til å utforske.

«Belønninger i form av en aktivitet eller en opplevelse kan brukes til å motivere elever til å tilegne seg nye ferdigheter eller kunnskaper», sier hun. «Når disse ferdighetene er blitt lært, kan man bli mer motiverte til å satse på aktiviteten. Slike belønninger kan også brukes som tilbakemelding i forhold til prestasjonen».

Belønninger kan gi store fordeler i klasserommet. Men noen lærere har uttrykt varsomhet for overforbruk av belønning. Når elevene er fokusert utelukket på å oppnå eksterne belønninger, er det større sannsynlighet for at utfordringer oppstår.

Som de fleste ting, er bruk av belønning, og typen belønning du tilbyr, i stor grad et spørsmål om å utøve god dømmekraft og måtehold. Lærere som har en god relasjon til elevene sine, kan raskt se hvordan hver elev reagerer på belønning og endre metode.

Bruk av digitale merker for å skape engasjement

Digitale merker er en flott måte for lærere å gjenkjenne elevenes prestasjoner. Disse kan gis for mestring av spesifikke ferdigheter. De kan også tildeles for innsats – en måte å belønne elever som vanligvis får lite ros i klasserommet. Når en elev blir anerkjent for å ha jobbet hardt, blir det lettere for dem å se verdien i arbeidet de gjør.

Merker kan også være spesielt effektive til å belønne og støtte positiv oppførsel og ferdigheter som samarbeid, empati og kritisk tenkning. Selv om disse ferdighetene ofte anses som ikke-akademiske, er de essensielle med tanke på sosiale og emosjonelle ferdigheter. De hjelper elevene til å legge til rette for positivt samspill med andre, overvinnelse av utfordringer og utvikling av evner som vil hjelpe dem å lykkes i livet.

Skooler Skryt er en type slike merker, også kalt digital badges og kan sammenlignes med å gi gullstjerner i boka. De gir lærerne et svært fleksibelt sett med brukervennlige verktøy for å lage og tilordne merker for ferdigheter og oppførsel. Her er en rask oversikt:

Du finner Skooker Skryt Skooler Dashboards menylinje.

1

Du finner et antall forhåndsdefinerte Skryt og poengverdier du kan bruke. Bare klikk på navnet til de elevene du ønsker å gi Skryt til.

2

Skooler tilbyr et stort utvalg av Skryt. Du kan også lage din egen samling av Skryt og skreddersy den for å imøtekomme elevenes behov. Dette lar deg bruke belønningssystem som fungerer best for elevene dine.

3

Ved å klikke på navnet til eleven får du en oversikt over alle tildelte Skryt for hver elev. Dette gjør du enkelt ved å se på infokortet.

4

Fra elevvisningen kan elevene se sine Skryt. Derfra kan eleven se oversikt over resultatene og prestasjonene sine.

5

Skooler Skryt er også en flott måte å hjelpe foresatte å være engasjerte i hvordan elevene har det i klasserommet. Fra Foresattportalen kan foresatte se en oversikt over barnets Kudos. Dette er også tilgjengelig i Skooler Parent-appen, noe som gjør foresattes engasjement bare ett klikk unna.

6

Skooler Skryt bidrar til å gjøre læring morsomt, og moroa bygger motivasjon

Skooler Skryt oppmuntrer bare til positiv oppførsel. Vi gir ikke straff, og vi binder ikke Kudos til materiell belønning. Skooler holder fokus på å skape et positivt læringsmiljø i klasserommet, fordi når læring er morsomt, blir elevene mer engasjerte og motiverte til å lære. Å bringe dette elementet inn i læringsmiljøet gjennom Skryt kan også hjelpe elevene å beholde det de lærer.

«Når elever føler seg positivt innstilt til læringsprosessen og vet at de på noen måte vil bli belønnet for innsatsen, slutter de å bli passive observatører og blir aktive deltakere», sier Christopher Pappas i sin artikkel The Science and the Benefits of Gamification in eLearning. «Ved å gjøre det, kan de effektivt absorbere informasjonen og forplikte den til langtidsminnet, fordi kunnskapen i seg selv er knyttet til den gunstige opplevelsen du har gitt gjennom spillifisering i læring».

Skooler Skryt kan være lærerens lekeplass for kreative belønninger

Vi ønsker å se hvordan oppfinnsomme lærere bruker belønning i klasserommet. Vi vil også gjerne høre hvordan du bruker Skryt for å utvikle og oppmuntre ferdigheter som kritisk tenking, samarbeid og empati.

Del gjerne dine ideer med oss!