SKOOLER Blogg

En komplett digital verktøykasse sammen med Office 365

Vi er i gang med å gjøre oss klare for BETT Show i London, 22. – 25. januar 2020. BETT (British Educational Training and Technology Show) er en årlig messe tilknyttet informasjonsteknologi innen utdanning. Her samles toppbedrifter, skoler og influencere for tre intensive dager med mye nytt og spennende innen teknologi og utdanning. Vi gleder…

> Les mer

Hvordan kan vi øke elevenes engasjement i læring?

………..det er et evig spørsmål. Nå for tiden er det mye fokus rundt hvordan lærere kan motivere elevene i klasserommet. Motiverte elever er mer engasjerte til å lære – det er sikkert. Ifølge Gallup har engasjerte elever «2,5 ganger større sannsynlighet for å si at de får gode karakterer og gjøre det bra på skolen,…

> Les mer

Microsoft Teams + Skooler

Skooler er ikke en erstatter for Microsoft Teams – men er sømløst integrert i Teams og sørger dermed for å gjøre Teams enda mer relevant for skole. Skooler forenkler også lærerhverdagen for alle som jobber i Teams ved at det oppleves som ett system. Det betyr mindre forvirring og mer fokus på læring.Microsoft har fra…

> Les mer

Sortland Ungdomsskole

“Det er lettere å gi tilbakemeldinger til elevene, både underveis i arbeidet, og som sluttvurdering. Mindre kopiering av oppgaver er påkrevd, siden arbeidsark kan legges ut i klassenotatblokken. Foresatte har også bedre innsikt i elevenes oppgaver og vurderinger.”

> Les mer

Microsoft Office + Skooler

En stor fordel med å bruke Skooler LMS er at det gjør det mulig for ansatte, lærere og elever å bruke de kjente Microsoft Office-applikasjonene tett integrert med læringsplattformen. Microsoft Office kommer i tre forskjellige versjoner – Office 365, Office Online og Office Desktop, og alle er støttet av Skooler. Vi tenkte at det kan…

> Les mer

Torpa barne- og ungdomsskole

“Vi ser en positiv endring, med flere foreldre som følger opp oppgaver, vurderinger og planer gjennom foreldre-appen. Det gir dem et vindu inn i deres barns arbeid, og gir oss flere kanaler for å bringe foreldre inn i vår digitale verden.”

> Les mer