SKOOLER Administrasjon

3 3

Vi hjelper ledelsen/prosjektleder med tips til implementeringen av Skooler på skolen eller i kommunen.

2 1

Lær hovedelementene i arbeidsflyten i Skooler og få oversikten over oppmøte, oppgaver og vurderinger.

1 2

Lær hvordan man enkelt kan administrere Skooler.

Dette kurset er laget for at du som leder best skal kunne administrere den nye plattformen og ha en oversikt over skolens og elevenes ståsted. Lær hvordan du kan få innblikk i en elev sin fremgang og nåværende status, håndtering av foreldrekommunikasjon og hvordan du kan administrere brukere i Skooler.

admin bullets

Kursinnhold

  • Få oversikten over hvordan Skooler forenkler arbeidshverdagen
  • Hvordan introdusere Skooler i egen kommune
  • Administrasjon og oppsett av Skooler
  • Skooler Dashboard
  • Planer
  • Fremdrift og rapporter
  • Fravær og anmerkninger
  • Oppgaver
  • Status per fag
  • Status per elev

Kursets varighet: Halv dag (3 timer)