SKOOLER Oppstart

3 3

Få fullt utbytte av læringsverktøyene som finnes i Skooler og Office 365 for utdanning.

2 1

Lær hvordan du med Skooler effektiviserer prosesser og legger til rette for samarbeid.

1 2

Forandre klasserommet ditt ved å integrere teknologi i din eksisterende undervisningsmetode.

Skooler Oppstart er til for å hjelpe ledelsen/prosjektleder å planlegge og gjennomføre implementering av Skooler, på skolen eller i kommunen. Skooler Oppstart vil tydeliggjøre og kartlegge hva som kreves for å gjennomføre et bytte til Skooler. Sammen identifiserer vi hva som må være på plass, både teknisk og praktisk. Dette vil gjøre det lettere for ledelsen å allokere ressurser og tid under implementeringen og opplæringen. Vi vil også legge til rette for å diskutere valg av for eksempel OneNote eller Microsoft Teams.

workshop bulletpoint 1

Kursinnhold

  • Generell behovsanalyse for egen organisasjon
  • Teknisk klargjøring før implementering
  • Bruken av Teams, OneNote og Skooler
  • Planlegging av opplæring i egen organisasjon
  • Få en oversikt over omfanget av implementering
  • Planlegging av ressursfordeling
  • Prosess og estimering av ferdigstilling av implementering

Kursets varighet: Hel dag (6 timer)