Webinar

Skole-hjem meldingsverktøyet

I dette webinaret ser vi på verktøyene Skooler tilbyr for skole-hjem samarbeid. Hovedfokus vil være på meldingsverktøyet, men vi skal også se på foresattportalen med oppgaver, planer og IUP.

Velkommen!

13. oktober, 14.30-15.30

Bli med

Planleggingsverktøyet

I verktøyet Planer kan man samarbeide om å lage og publisere uke, periode og årsplaner. Planleggingsverktøyet er knyttet til kompetansemålene fra Udir og gir også mulighet for å dele opp disse i egne mål. I webinaret ser vi på de nyeste oppdateringene og går gjennom hele verktøyet.

Velkommen!
27. oktober, 14.30-15.00

Bli med

Utførte webinarer

Making the Transition to Remote Learning

Making the Transition to Remote Learning

Learn how to set up your school for remote learning with Microsoft Teams & Skooler.  You’ll hear from O’Dea High School’s Director of Digital Strategy, David Olinger, as he shares how O’Dea made this transition seamlessly for teachers, students and parents.