5 veier til økt læring med formativ vurdering

pan xiaozhen 423533 unsplash e1542316609156

Hvis du ikke bruker formativ vurdering, mister du mulighet til å samle inn verdifull informasjon om undervisningen mens du forbereder elevene til suksess.

Hva er egentlig formative vurderinger?
Når vi snakker om vurderinger i utdanning, er det som oftest en sluttvurdering eller en summativ vurdering vi fokuserer på. Summativ vurdering gjennomføres på slutten av et tema eller et kapittel. Dette er en måte å måle hva elevene har lært, og hvordan de har lært det. Formativ vurdering er som oftest enda mer verdifull fordi den gir læreren informasjon om hvordan elevenes progresjon ser ut i forhold til tema de jobber med.

Formative vurderinger er en måte å gi støtte og tilbakemeldinger til eleven underveis i en oppgave eller innlevering. Dette hjelper elevene å se hvor han eller hun står i læringsprosessen. Samtidig gir det læreren informasjon om elevene sliter med et bestemt emne og om læringsmetoder bør tilpasses for å hjelpe elevene med å holde seg på sporet. I motsetning til summative vurderinger kan eleven med denne typen vurdering forbedre arbeidet umiddelbart, og med dette få større læringsutbytte av oppgaver.

Når skal man bruke formative vurderinger?
Formative vurderinger er best egnet for oppgaver tilknyttet fremtidig læring. Det brukes i starten av et nytt tema der elevene ikke har så mye kunnskap om emnet, eller som en måte å sjekke elevenes ståsted i temaet på. Den formative vurderingen vil inneholde både rettelser og konstruktiv kritikk på arbeidet, samtidig som man kan flette inn oppmuntrende kommentarer som hjelper elevene å forbli engasjert og motivert til læring.

formative vurderinger

Hvordan gir man en formativ vurdering?
Som lærer har du stor valgfrihet i forhold til hvordan du kan bruke formativ vurdering. Dette er fordi formativ vurdering gjennomføres mens læringsprosessen pågår i motsetning til slutten av et tema eller et semester.
Her er fem måter du kan bruke formativ vurdering på for å forbedre læring i klasserommet ditt:

  1. Kvalitetsspørsmål: Som lærer tilbringer du sannsynligvis 30-50% av tiden din på å stille spørsmål. Når du utformer disse spørsmålene på en måte som får eleven til å tenke ut av boksen, har du også et perfekt verktøy for formativ vurdering. Når du stiller spørsmål som «Hvorfor skjedde det?» eller «Hvordan sammenligner du dette med X?», får du elevene med på å lete etter forklaringer og forholde seg til begreper, ideer eller meninger. Disse spørsmålene skaper ikke bare engasjerende diskusjoner, men gir deg også mulighet til å se om de virkelig forstår nyanser av et tema. Åpne spørsmål som: «Hva får deg til å tenke det?» eller «Hva vil ditt neste steg være?» gjør det også mulig for elevene å gjøre selvvurdering.
  2. Dialog underveis i en oppgave: Gi elevene verbale eller skriftlige kommentarer på deres arbeid underveis for å gi spesifikk, detaljert og konstruktiv tilbakemelding. Et eksempel kan være en presentasjon som skal framføres formelt som en sluttvurdering i et fag. Som lærer kan du hjelpe eleven med å forbedre presentasjonen sin frem til presentasjonsdagen. Resultatet vil være en mye sterkere presentasjon fra eleven.
  3. Selvvurderinger: Be elevene reflektere over sin egen læringsprosess og formulere hva de gjør bra, hva de sliter med, hva de har lært og hva de føler at de fortsatt trenger å lære for å møte konkrete mål.
  4. Spørsmål fra elever: Be elevene å stille spørsmål til teksten mens de jobber med en leseoppgave, og be dem om å dele sine spørsmål med en læringspartner eller en gruppe. Få den gruppen til å stemme på de beste spørsmålene og del dem med klassen. Dette stimulerer ikke bare tenkning og resonering, det gir deg også mulighet til å observere diskusjonene og se hvordan elevene behandler informasjonen underveis.
  5. Tilbakemeldinger: Be elevene om å skrive ned sine svar på noen få spørsmål i slutten av et opplegg. Bruk disse tilbakemeldingene til å se hva av stoffet elevene kanskje ikke forstår og modifiser opplegg for neste time.

Få mest mulig ut av formative vurderinger

Når du lager egne strategier for formative vurderinger, er det viktig å huske på at de ikke er laget for å vurdere elevenes evner, men heller å se elevenes ståsted og stimulere til fremtidig læring. Din rolle i denne prosessen er å være en mentor for elevene dine.
Når du skal gi muntlig tilbakemelding til en elev, har du en mulighet til å bruke formativ vurdering. Verktøy som Word, PowerPoint, OneNote og Teams gir mulighet til å legge inn kommentarer rett i dokumentet eller arbeidsområdet. Dette gjør det mulig for lærere og elever å samarbeide om utviklingen av et oppdrag før en karakter blir satt.
Ved å bruke formative vurderinger har du mulighet til å delta aktivt og forstå hvor godt elevene dine klarer seg lenge før summativ testing eller evaluering finner sted. Dette fører ikke til overraskelser for deg som lærer og gir en mye rikere læringsopplevelse for elevene dine.